ပစိဖိတ္ေဒသနဲ႔အာ႐ွေဒသမွာ႐ွိတဲ့ ႏိုင္ငံ(၁၁)ႏိုင္ငံပါ၀င္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေတြၾကား ကုန္သြယ္မႈ ပိုလြယ္ေစႏိုင္တဲ့(C.P.T.P.P)စာခ်ဳပ္ကို မတ္လ(၈)ရက္က ခ်ီလီႏိုင္ငံမွာ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ပါတယ္။ ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(T.P.P)မွာ မတ္လ(၈)ရက္က ႏိုင္ငံ(၁၁)ႏိုင္ငံပါ ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက (T.P.P)ကေနႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ က်န္တဲ့(၁၁)ႏိုင္ငံက ခ်ီလီႏိုင္င၊ံ ဆန္တီယာဂိုၿမိဳ႕မွာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္ဟာ ျပည္တြင္းကာကြယ္ေရးအတြက္ဖိအားေတြေပးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို ဆန္႔က်င္ၿပီး လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ႏိုင္တဲ့သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ ခ်ီလီႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဟီလ္ရယ္ဒို မူႏို႔ဇ္ ကေျပာပါတယ္။
 
အေမရိကန္ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဆိုင္ရာနားလည္မႈႏွင့္တိုးတက္မႈသ ေဘာတူညီခ်က္(C.P.T.P.P)လို႔ နာမည္ေျပာင္းလိုက္ၿပီး ဒီစာခ်ဳပ္ဟာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္ကုန္သြယ္ေရးသေဘာ တူညီမႈေတြရဲ႕စံျပျဖစ္တယ္လို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္တာကိုေထာက္ခံသူေတြကေျပာပါတယ္။
 
ဒီစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ(၁၁)ႏိုင္ငံကလူ သန္း(၅၀၀)နီးပါး႐ွိတဲ့ေစ်းကြက္ကို လႊမ္းမိုးႏုိင္ေတာ့မွာပါ။ စာခ်ဳပ္ရဲ႕အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္က အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြၾကား ကုန္သြယ္ခြန္ ေတြသိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ေတြၾကား ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိဖို႔နဲ႔ မွ်တဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြက ၾသစေတးလ်၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ကေနဒါ၊ ခ်ီလီ၊ ဂ်ပန္၊ မေလး႐ွား၊ မကၠဆီကို၊ နယူးဇီလန္၊ ပီ႐ူး၊ စင္ကာပူနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္လုပ္သားေတြအတြက္ နစ္နာမႈ႐ွိေစတဲ့သေဘာတူညီမႈလို႔ယူဆခဲ့တဲ့ အေမရိကန္သမ္ၼတထရမ့္က ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ကေန ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ 
 
 
 
 

Related News