လမ္းတံတား တိုးဂိတ္မ်ားတြင္ ကတၱားမ်ားခ်ိန္တြယ္မႈကြာဟခ်က္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မတ္လ (၇)ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေ၀းေျပးကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးတို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး အခ်က္(၁၄)ခ်က္ကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာနပိုင္လမ္းမ်ားေပၚမွာရွိတဲ့BOTလမ္းတံတား ဂိတ္မ်ားမွာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳတဲ့ ကတၱားေတြဟာ ဂိတ္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုအေလးခ်ိန္ကြာဟမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာေၾကာင့္ တိုးဂိတ္မ်ားမွာ မၾကာခဏအျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနတာပါ။ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳထားတဲ့ ကတၱားေတြအေလးခ်ိန္ တစ္တန္ခန္႔ကြာဟမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ မတ္လ(၁၅)ရက္ကစတင္ၿပီး လမ္းတံတားဂိတ္ေတြရွိ ကတၱားေတြကို ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လမ္း၊ တံတား၊ ကတၱားကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသင္းကို ၀န္ၾကီးဌာနကတုိက္ရိုက္ညႊန္ ၾကားခ်က္ထုတ္ေပးၿပီး အသင္းသူ၊ အသင္းသားနဲ႔ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ ေတြဆီသတင္းအခ်က္အလက္ အတိအက်ရရွိႏုိ္င္ဖို႔ကိုလည္း လုုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူးအထြက္Maxကတၱားကို စံကတၱားတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး က်န္ဂိတ္မ်ားအား ထပ္မံခ်ိန္တြယ္ျခင္း မျပဳလုပ္ပဲ ကုန္သည္ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ေတြ သြားလာခြင့္ျပဳေပးဖို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။အေ၀းေျပးကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈယာဥ္ေတြအေနနဲ႔ ေႏြရာသီကာလမွာ (၁၄)ဘီးယာဥ္မ်ားအတြက္ (၃၁)တန္၊ (၁၈)ဘီးအတြက္ (၄၆)တန္၊ (၂၂)ဘီးအတြက္ တန္(၅၀)ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး မိုးတြင္းကာလ ေတြမွာေတာ့(၁၄)ဘီးယာဥ္မ်ားအတြက္ တန္(၃၀)၊ (၁၈)ဘီးယာဥ္မ်ားအတြက္(၄၃)တန္၊ ၂၂ဘီး ယာဥ္မ်ားအတြက္(၄၈)တန္ကို တင္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီလို မိုးတြင္းကာလနဲ႔ ေႏြရာသီကာလမွာ အေလးခ်ိန္ကြာျခားမႈ မရွိဘဲ တေျပးညီတင္ယူ ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႔ စီစဥ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News