နုိင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္အာဆီယံနုိင္ငံေတြနဲ႔ ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံတုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကုိ ျမန္မာပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူလုိက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ယခု နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာဟာ ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ကိစ္ၥေတြ၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္တာေတြ အပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြကုိ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ထားတာပါ။

ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ ယခုနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး လုိက္ျခင္းအားျဖင္႔ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေဒသတြင္းနုိင္ငံေတြနဲ႔သာမက နုိင္ငံတကာနဲ႔ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္လာနုိင္မယ္လုိ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာပါတယ္။နုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႕ထားေသာ အာဆီယံ- ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖ်က္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအား ျမန္မာနုိင္ငံမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး မတ္လ(၁၂)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္(၅)ဦးကေဆြးေႏြးခဲ႔ ျပီး သေဘာတူလုိက္တာပါ။

အၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာ ေခတ္မီနည္းပညာေတြကုိ အသုံးျပဳေနၾကတာေၾကာင္႕ အာဆီယံနုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ ေခတ္မီနည္းညာေတြ၊နုိင္ငံတကာမွာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔ ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးတာဟာ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါတယ္။ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံအေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကုိ ထိေရာက္စြာတားဆီးနုိင္ဖုိ႔ အင္ဒုိးနီးရွားနုိင္ငံ၊ မေလးရွားနုိင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံတုိ႔အပါအ၀င္ နုိင္ငံေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News