ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးေတြမွာ ေစ်းဆိုင္ခန္းငွားရမ္းထားတာေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ စစ္ေဆးသြားမယ္လို႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လုံၿခဳံေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုး ကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးခန္းတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ရန္ပုံေငြအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ ရုံးဧရိယာအတြင္း ဆိုင္ခန္းေနရာငွားရမ္းေနတာေတြကို ခြင့္ျပဳထားတာရွိ၊မရွိနဲ႕  ခြင့္ျပဳထားရင္ အျမန္ဖယ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းဟန္က မတ္လ(၁၂)ရက္က တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးေတြဟာ  အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြနဲ႕ ေဆာက္လုပ္တာမဟုတ္ဘဲ ကန္ထရိုက္နဲ႕ အက်ိဳးတူေဆာက္လုပ္တာ၊ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြက ထည့္၀င္ေပးတဲ့ အလွဴေငြေတြနဲ႕ ေဆာက္လုပ္တာေတြ ေတြ႕ေနရတယ္လို႕ ၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ ရပ္ကြက္သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေထာက္ပံေၾကးျပဳလုပ္ဖို႕ သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႕ ငွားရမ္းတာေတြ၊ ရရွိတဲ့ေငြေတြကို ရပ္ကြက္ရုံးအေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္မွာ တစ္စိတ္တပိုင္း ထည့္သြင္းသုံးစြဲနိုင္ေရးအတြက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးက အစီအစဥ္နဲ႕သာ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္ လို႕လည္းဆိုပါတယ္။

ေမးခြန္းနဲ႕ပတ္သက္လို႕ေတာ့ လက္ရွိ ဆိုင္ခန္းေနရာေတြငွားရမ္းထားတဲ့ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးေတြက ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းခ်င္းစီကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္ေဆးသြား မယ္လို႕ ၀န္ႀကီးကေျပာၾကားလိုက္သလို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို စိစစ္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မယ္လို႕လည္းေျပာပါတယ္။လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေရွ႕ပိုင္ခရိုင္က ရပ္ကြက္ရုံး(၄)ရုံးမွာ ဆိုင္ခန္း(၁၇)ခန္း၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္က ရပ္ကြက္ရုံး(၁)ရုံးမွာ (၃)ခန္း၊ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္က ရပ္ကြက္ရုံး(၂)ရုံးမွာ (၇)ခန္း၊ စုစုေပါင္းရပ္ကြက္ရုံး(၇)ရုံးမွာ ဆိုင္ခန္း(၂၇)ခန္းရွိၿပီး အေနာက္ပိုင္း ခရိုင္က ရပ္ကြက္ရုံးေတြမွာေတာ့ ငွားရမ္းထားတာမရွိဘူးလို႕လည္း သိရပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းက ခရိုင္ နဲ႕  ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးေတြမွာေတာ့ ဆိုင္ခန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ထား ရွိျခင္း မရွိဘူးလို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News