ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းေတြကို တိုင္းေဒသၾကီးပုဂၢလိက က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက ေရွာင္တခင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ ေဆး၀ါးေတြဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ပုဂၢလိကေဆးခန္းႏွစ္ခုကို ပိတ္သိမ္းအေရးယူထားတယ္လို႔ အဆိုပါ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ ပုဂၢလိကေဆးခန္းေတြျဖစ္တဲ့ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေရာင္နီဦးေဆးခန္းနဲ႔ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္မွ ေန၀န္းေဆးခန္းတို႕မွာ တရားမ၀င္ေဆး၀ါးေတြ သိုေလွာင္ထားတာကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေဆး၀ါးဥပေဒနဲ႔ အေရးယူၿပီး ေဆးခန္းေတြကို ပိတ္သိမ္းခိုင္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရတဲ့ ေဆးခန္းႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေန၀န္း(SUN) ေဆးခန္းမွာေတာ့ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္မရွိပဲ တရားမ၀င္ ေဆးကုသေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားကိုပါ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့တာေၾကာင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီ ဥပေဒအရပါ ပူးတြဲအေရးယူထားတယ္လို႔ ၾကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္း ဥကၠ႒အျဖစ္ဦးေဆာင္တဲ့ တိုင္းေဒသၾကီး ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ၾကီးၾကပ္ေကာ္မတီက မတ္လကေန ေမလအတြင္း ပုဂၢလိက ေဆးခန္းေျခာက္ခုကို ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါစစ္ေဆးခဲ့တဲ့ ေဆးခန္းေျခာက္ခုထဲမွ တရားမ၀င္ေဆးခန္းႏွစ္ခုကိုေတာ့ ပိတ္သိမ္းအေရးယူခဲ့ျပီး ျပည္သူေတြ တိုင္ၾကားလာတဲ့ ေဆးခန္းေတြနဲ႕ အလြန္အက်ဴး ေၾကာ္ျငာတဲ့ ေဆးခန္းေတြကိုလည္း ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးပုဂၢလိက က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီနဲ႔ ကုိယ္ပိုင္ေဆးကု ေဂဟာမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ေမလ(၁၇)ရက္က တုိင္းက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ပုဂၢလိကေဆးခန္း ခုနစ္ခုတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ တရား၀င္လုိင္စင္ရရွိထားတဲ့ ပုဂၢလိက အထူးကုေဆးခန္းနဲ႕ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးခန္းစုစုေပါင္း သံုးေထာင္နီးပါးရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  

 

 

Related News