မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးခ႐ုိင္၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနက ဦးစီးၿပီး အမ်ဳိးသမီးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေစဖုိ႔အတြက္ ျပည္သူ႔စကား၀ုိင္း ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ေမလ(၁၉) ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ဟုိတယ္ဆာကူရာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အမ်ဳိးသမီးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရးျပည္သူ႔စကား၀ိုင္းကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးခရုိင္၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီႏွင့္ Action Aid Myanmar တုိ႔က ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပဲြကို အမ်ဳိးသမီးေတြက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အသိပညာေတြရဖို႔၊ အမ်ိဳးသမီးထုရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြ ပုိမုိရင့္က်က္ေစဖို႔ ျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြပါ၀င္ေဆြးေႏြးတဲ့ အေလ့က်င့္ေကာင္းေတြ ရရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေ၀ေ၀ၿဖိဳးက ေျပာပါတယ္။

ဒီျပည္သူ႔စကား၀ုိင္းကို အမ်ဳိးသမီးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးဖုိ႔ လုံၿခဳံ၀န္းက်င္ဖန္တီးစုိ႔ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြး ျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပဲြမွာ အမ်ဳိးသမီးက႑ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး၊ အမ်ဳိးသမီးထု အခြင့္အေရး၊ ဥပေဒဆုိင္ရာဗဟုသုတ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ႏုိင္မယ့္နည္းလမ္းစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေဆြးေႏြးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အခုလိုစကား၀ုိင္း ေဆြးေႏြးပဲြေတြက အစုိးရနဲ႔ျပည္သူလုထုၾကား တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးႏုိင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေစၿပီး ျပည္သူလုထုၾကားမွာ ျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ အေၾကာင္းရာေတြကုိ ေဆြးေႏြးမႈေတြကေနတစ္ဆင့္ သိလာေစမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးပဲြမွာပါ၀င္သူက အခုလို ေျပာပါတယ္။ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနက အမ်ိဳးသမီးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရး ျပည္သူ႔စကား၀ုိင္းကုိ ေမလအတြင္းမွာ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပဲြ (၂၀)ေက်ာ္ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News