လာမယ့္ ဇြန္(၂၆)ရက္ဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသုံးမႈနွင့္ တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ျဖစ္ျပီး အဆိုပါေန႔မွာ ျပည္တြင္းက ဖမ္းဆီးရမိတဲ့မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကို 
ႏွစ္စဥ္မီးရိွဳ႕ဖ်က္ဆီးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေနေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း မီးရိွဳ႕ဖ်က္ဆီးဖို႕ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈေပါင္း(၆၀၀)နီးပါး အမႈၿပီးျပတ္ခ်က္ရရွိထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေျပာပါတယ္။ 
 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသုံးမႈနွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြအနက္   အမႈၿပီးျပတ္ခ်က္ရရွိၿပီး သြားတဲ့ အမႈေတြကမူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကို မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ရန္ကုန္၊မႏ္ၲေလး၊ေတာင္ႀကီးစတဲ့ (၃)ေနရာမွာ ႏွစ္စဥ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးေနတာပါ။
 
ယခုႏွစ္  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသုံးမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေန႔မွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအပါအ၀င္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္(၇)ခု၊ အျမန္လမ္း ၊နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕စတဲ့ တပ္ဖြဲ႕(၉)ဖြဲ႕က   တစ္ႏွစ္တာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ိဳးစုံကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုထဲကပဲ လက္ရွိအမႈေပါင္း(၆၀၀)နီးပါး အမႈၿပီးျပတ္ခ်က္ရရွိၿပီးသြားၿပီးလို႕ တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားပါတယ္။မူးယစ္ေဆး၀ါး အမ်ိဳးအစား ၊အေလးခ်ိန္ပမာဏေတြနဲ႕ တန္ဖိုးေငြေတြကိုေတာ့ မသိရွိရေသးေပမယ့္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္မယ့္ အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းသိရမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ 
 
လာမယ့္ ဇြန္လ(၂၆)ရက္မွာက်ေရာက္မယ့္  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသုံးမႈနွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈေတြအျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ပိုစတာ၊ ကြန္ပ်ဴတာပန္းခ်ီ ျပိဳင္ပြဲေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးမွာက်င္းပျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီအတြက္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ဦးေဆာင္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြနဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းၫိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ေမလ(၂၁)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္မွာ မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးမယ့္ တပ္ဖြဲ႕(၉)ခုက ဖမ္းဆီးရမိမူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကိုေတာ့  ဇြန္လ(၁)ရက္ကေနစတင္ၿပီး   ဇြန္(၂၅)ရက္ေနထိ လက္ခံေပးသြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။
 
ဒီႏွစ္မူးယစ္ေဆး၀ါးမီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈအတြက္  ေကာ္မတီရဲ႕ေနာက္ထပ္လုပ္ငန္းၫိွႏႈိင္း အစည္းအေ၀းတစ္ခု ျပဳလုပ္သြားဖို႕ရွိၿပီး ဒီအတြက္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕အပါ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြစုေပါင္းကာ  ေကာ္မတီ၊ ဆပ္ေကာ္မတီေတြဖြဲ႕စည္းျပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ရန္ကုန္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က မီး႐ႈိ႔ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးတန္ဖိုးမွာ ေငြက်ပ္ (၃၀၀)ဘီလီယံ နီးပါးတန္ဖိုးရွိခဲ့ျပီး မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ားဆုံးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News