ဘာသာေပါင္းစံုပါ၀င္တဲ႔ Religions for Peace (Myanmar) အဖြဲ႕အေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြတားဆီးႏိုင္ဖို႕ အစုိးရနဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္႔ အခန္းက႑ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္နဲ႕ ေမလ(၂၅)ရက္မွာ ေတြ႔ဆံုမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္နဲ႔ မေတြ႔မီ ေမလ(၂၃)ရက္ေန႕ကလည္း အေမရိကန္ ၊ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ တူနီရွား၊ အိႏၵိယ၊နီေပါ၊ကေမၻာဒီးယား၊အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ႕ Religions for Peace အဖြဲ႕ေတြက ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴနဲ႕အစၥလာမ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြရန္ကုန္မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ႕ပါေသးတယ္။

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႕ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမယ္႔ကိစ္ၥအပါအ၀င္ ဘာသာေရးပဋိပကၡေတြထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႕ ရခိုင္နဲ႕ကခ်င္ေဒသ ေတြက ပဋိပကၡေတြ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးကိစၥေတြ အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီအစည္းအေ၀းကိုေတာ႔ အေမရိကန္သံအမတ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ သံအမတ္(၂၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သာသနာေရးႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြလည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ဒီအဖြဲ႕အေနနဲ႕ လက္ေတြ႔ေျမျပင္အေျခအေနမွန္ေတြ သြားေရာက္ေလ႔လာျပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ ထြက္ေပၚေနတဲ့ ေကာလာဟလေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္လို႕ေျပာပါတယ္။ အတိုင္ပင္ခံနဲ႕ ေတြ႔ၿပီးပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ကို သြားေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး နယူးေယာက္Religions for Peace ကတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႕ ျပည္တြင္းက ဘာသာေပါင္းစံု ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါ၀င္ မွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

ဒုကၡသည္ျပန္လည္လက္ခံေနတဲ႕ အေျခအေနေတြအျပင္ ႏွစ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြ၊ေဒသခံ ဘာသာေပါင္းစံုက ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႕ ေတြ႔ဆံုမွာျဖစ္မယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ဖြ႕ံျဖိဳးမႈနည္းတဲ႕ေဒသေတြမွာ ပဋိပကၡေတြ ပိုေတြ႔ေနရလုိ႔ ဖြ႕ံျဖိဳးေရး အပိုင္းကိုပါ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ သိရျပီး ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာသံအမတ္ေတြကလည္း ကူညီေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရးနဲ႔ ဘာသာေရးေၾကာင္႔ ပဋိပကၡေတြမျဖစ္ပြားေစဖို႔ Religions for Peace အဖြဲ႕ကို ဘာသာေပါင္းစံုေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ စတင္ဖြဲ႕စည္း  ခဲ႔တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံေပါင္း (၉၃)ခုမွာ ဖြဲဲ႔စည္းထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ႔ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News