ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႔ လူစုလူေ၀းအားစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲဲျခင္း ဆင့္ပြားသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၈) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ဇြန္လ(၇)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မႈရံုးမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လူစုလူေ၀းအားစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲဲျခင္း ဆင့္ပြားသင္တန္းကို အရင္က သင္တန္းသား (၁၅၀)ခန္႔နဲ႔ (၂)ပတ္ၾကာသင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဒီသင္တန္းမွာေတာ့ သင္တန္းသား (၃၀)ဦးကိုသာ (၄)ပတ္ထိ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။
 
ဒီသင္တန္းကိုေတာ့ ရန္ကုန္တုိ္င္းေဒသၾကီးအတြင္းရိွခရိုင္ (၄)ခုက တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြတက္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လူစုလူေ၀းအားစနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲဲျခင္း သင္တန္းသင္ႀကားရာမွာ အရင္ကသင္တန္းသားအေရအတြက္ မ်ားျပားတဲ့အတြက္ ေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ က်ိဳကၠဆံ အားကစားကြင္းနဲ႔ သု၀ဏၰအားကစားကြင္းေတြမွာသာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဒီႏွစ္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္၀င္း အတြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္သင္ႀကားေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ုတိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွ တုိက္ရုိက္ၾကီးၾကပ္ကြပ္ ကဲမႈရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ဥေရာပသမဂၢEU နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး (၅)ႏွစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အတြက္ အမွတ္(၈)၊လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲမွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ လူစုလူေ၀းအားစနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲဲျခင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၇)ကိုတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ သင္တန္းသားတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကို နည္းျပမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ျပီး (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွစတင္ကာ တိုင္းေဒသၾကီးျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြမွာ ဆင့္ပြားသင္တန္းေတြ ျပန္လည္ပို႔ခ်ေပးေနတာလို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News