ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ ရရွိနုိင္မယ့္ အခြင္႔အေရးေတြကုိ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ရာအတြက္ ကေလးသူငယ္ အခြင္႔အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒအသစ္ကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွာ ေဆြးေႏြးေနျပီး မၾကာမီ ေပၚေပါက္လာေတာ႔မယ္လုိ႔ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာပါတယ္။ ကေလးသူငယ္ေတြအေနနဲ႔ တစ္ခ်ိန္မွာလူၾကီးျဖစ္လာမွာေၾကာင္႔ ငယ္စဥ္ထဲက ရသင္႔ရထုိက္တဲ႔ အခြင္႔အေရးနဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈေတြကုိ ရရွိဖို႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

  ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔  လက္ရွိကေလးသူငယ္အခြင္႔အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ နည္းဥပေဒရွိေနျပီး ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖို႔လိုအပ္တာေၾကာင့္ ဒီဥပေဒကို ျပန္လည္ေရးဆြဲတာလုိ႔ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ကေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကေလးသူငယ္အခြင္႔အေရးဆုိင္ရာဥပေဒေတြနည္းဥပေဒေတြထဲမွာပါ၀င္တဲ႔ အခ်က္ေတြကုိ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ရာအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင္႔ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီကေန ကလးသူငယ္ေတြအတြက္ အခြင္႔အေရး(၄)ရပ္ျဖစ္တဲ႔ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ခြင္႕၊ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ခံ ပုိင္ခြင့္နဲ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္တုိ႔အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ရာအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင္႔ ကေလးသူငယ္မ်ားေတြဆုံ႔ပြဲကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔ေမလ၂၆ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ Horizon Lake View ဟုိတယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ျပည္နယ္ေတြက ကေလးသူငယ္ ၁၅၀ဦး အပါအ၀င္တာ၀န္ရွိသူေတြတက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။

 

 

 

Related News