ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလဲြသုံးမႈႏွင့္ တရားမ၀င္တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဇြန္လ ၂ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁၆) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းေစေသာေဆး၀ါးမ်ား အႏၱရာယ္တားဆီးေရးအဖဲြ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလဲြသုံးမႈႏွင့္ တရားမ၀င္တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ ပုိစတာျပဳိင္ပဲြကုိ က်င္းပျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလိုပန္းခ်ီ၊ကာတြန္း၊ ပုိစတာျပဳိင္ပဲြေတြျပဳလုပ္ေပးျခင္းေႀကာင့္ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကုိ ပုိမုိသိရွိေစဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ မႏၱေလးေျမာက္ပုိင္းတပ္ဖဲြ႔စုမွဴး ရဲမွဴးစုိင္းသိန္းေဇာ္က ေျပာပါတယ္။အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလဲြသုံးမႈႏွင့္ တရားမ၀င္တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ ပုိစတာၿပိဳင္ပဲြကုိေတာ့ (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿပိဳင္ပဲြမွာ မႏၱေလးတုိင္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းေပါင္းစုံက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ ပုိစတာ၊ ၿပိဳင္ပဲြကုိ မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္၊ အထက္တန္းအဆင့္ျဖင့္ အဆင့္ (၃)ဆင့္ခဲြထားကာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၂၈၆) ဦး ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္ေနတဲ့ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ ပုိစတာေတြကုိ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွ မူးယစ္ဗဟုိအဆင့္ထိ အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ကာ ဆုခ်ီးျမင့္္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ေနတဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလဲြသုံးမႈႏွင့္ တရားမ၀င္တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ ပုိစတာ၊ ၿပိဳင္ပဲြကုိ ဇြန္လ ၂ ရက္မွ ၃ ရက္ထိ (၂)ရက္တာ ျပဳလုပ္ေနတာၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News