သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူေတြကုိ ထိေရာက္စြာဟန္႔တားနုိင္ေရးအတြက္ အထူးဥပေဒတစ္ရပ္အျမန္ေရးျပီး ဒီဥပေဒမွာ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူေတြအတြက္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ကုိ ေသဒဏ္ခ်မွတ္သည္အထိ ေရးဆြဲျပဌာန္းေပးဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းတဲ႔အဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

အဆုိကုိ ရေသ႔ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က ဇြန္လ၁ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အ႒မအစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းတာပါ။ အဆုိရွင္ျဖစ္တဲ႔ ေဒၚခင္ေစာေ၀က သက္ငယ္မုဒိန္းမႈေတြဟာ နွစ္စဥ္ျမင္႔တက္ေနျပီး ထိန္႔လန္႔ဖြယ္အဆင္႔သုိ႔ေရာက္ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။  ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားျခင္းဟာ က်ဴးလြန္ခံရတဲ႔ ကေလးသူငယ္ကုိသာမက မိသားစုကုိပါ လူမႈဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးက်ေရာက္ေစျပီး ျမန္မာလူအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိပါက်ဆင္းေစတာေၾကာင့္အဆုိကုိတင္သြင္းခဲ႔တာလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ၂၀၁၆ခုနွစ္အတြင္း မုဒိမ္းမႈ၁၁၀၀ ျဖစ္ပြားခဲ႔ကာ ဒီထဲမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ(၆၇၁)မႈပါ၀င္ခဲ႔ျပီး ၂၀၁၇ခုနွစ္မွာေတာ႔ မုဒိမ္းမႈ(၁၄၀၅)မႈျဖစ္ပြားခဲ႔ျပီး သက္ငယ္မုဒိန္းမႈ(၈၉၇)မႈ ပါ၀င္ခဲ႕တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ယခု ၂၀၁၈ခုနွစ္ဧျပီလအထိ မုဒိမ္းမႈေပါင္း (၅၃၃) မႈျဖစ္ပြားခဲ႔ကာ အဲဒီထဲမွာ သက္ငယ္မုဒိန္းမူေပါင္း၃၆၀မႈအထိ ျဖစ္ပြားခဲ႔တယ္လုိ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနက သိရပါတယ္။ 

ေဒၚခင္ေစာေ၀ရဲ႕အဆုိကုိ မန္တုန္ျမိဳ႕နယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းမုိးကေထာက္ခံတင္ျပခဲ႔ျပီး ကန္႔ကြက္သူမရွိတာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ သဘာတူလုိက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ မုဒိမ္းမႈနွင္႕စပ္လ်ဥ္းျပီးရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ၃၇၆အရ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သည့္ တရားခံ ကုိေထာင္ဒဏ္ အနွစ္၂၀အထိျဖစ္ေစ၁၀နွစ္အထိေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ခ်မွတ္မည္႔အျပင္ ေငြဒဏ္လဲခ်မွတ္နုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

တရားခံကအရြယ္မေရာက္ေသးတဲ႔ ကေလးသူငယ္ကုိျဖစ္ေစ၊ အရြယ္ေရာက္ျပီး သူကုိျဖစ္ေစ၊မုဒိမ္းမႈျပဳက်င္႔ျပီး မုဒိမ္းမႈျပဳက်င္႔ခံရသူကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ႔ေၾကာင္းေပၚေပါက္ပါက လည္ေကာင္းတရာခံကုိ တရားရုံးကရာဇသတ္ၾကီး ဥပေဒပုဒ္မ၃၀၂(ဃ)အရ ေသဒဏ္မွအပ အျခားပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္နုိင္ျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ ေသဒဏ္ကုိမလြဲမေသြခ်မွတ္ရမယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။

 

 

Related News