လမ္းအသုံးျပဳသူေတြေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ မွန္ကန္တဲ႔အခ်က္ျပမီးစနစ္ေတြကုိ အခ်ိဳ႕ေသာ ယာဥ္ေမာင္း ေတြဟာ သိလွ်က္နဲ႔ လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းမရွိတဲ႔အတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္မေအာင္ျမင္ေသးတာလုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာပါတယ္။မွန္ကန္တဲ႔ယာဥ္အခ်က္ျပမီးစနစ္ေတြအသုံးျပဳဖုိ႔အတြက္ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြကေန အသိေပးတာေတြ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားေတြကေန အသိေပးထုတ္ျပန္တာေတြလုပ္ေဆာင္ထားေပမဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ အသိစိတ္ဓာတ္ရွိရွိနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္္မႈဟာအေရးၾကီးတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိရဲ႕မွားယြင္းတဲ႔လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အျခားသူေတြကုိပါ အသက္ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစတာေတြကုိ မစဥ္းစားတဲ႔အတြက္ မွန္ကန္တဲ႔ ယာဥ္အခ်က္ျပမီးစနစ္ကုိရာနႈန္းျပည္႔ ေအာင္ျမင္မႈမရေသးတာလုိ႔ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာပါတယ္။ 

ယာဥ္အခ်က္ျပမီးစနစ္ေတြကုိ မွန္ကန္စြာအသုံးျပဳေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဇြန္လ(၄)ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ေမာက္မယ္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဥိီးစုိင္းေငါင္းဆုိင္ဟိန္းက ေမးျမန္းခဲ႔တာပါ။ လမ္းအသုံးျပဳသူအားလုံး ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္နွင္႕ မွန္ကန္ေသာယာဥ္အခ်က္ျပမီး တစ္ေျပးညီေျပာင္းလဲက်င့္သုံးသြားရန္ မည္ကဲ႔သုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ သိလုိေၾကာင့္ ေမးျမန္းခဲ႔တာကုိ ဒု၀န္ၾကီးက ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ႔တာပါ။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ (၁၉၈၉)ခုနွစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒမ်ားအရ ေနာက္မွေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကုိ ေက်ာ္တက္ေစရန္အတြက္ ယာဥ္၏ယာဖက္မီးျဖင္႔အခ်က္ျပရန္သတ္မွတ္ထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ဒါေပမဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းအမ်ားစုဟာ ယာဥ္၏၀ဲဖက္မီးနဲ႔သာ လြဲမွားအသုံးျပဳေနၾကဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္ ယခုေမးခြန္းကုိေမးျမန္းခဲ႔တာလုိ႔ ဥိီးစုိင္းေငါင္းဆုိင္ဟိန္းက ေျပာပါတယ္။အမ်ိဳးသားယာဥ္အႏၱရာယ္၊လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ မွန္ကန္တဲ႔အခ်က္ျပမီးစနစ္ျဖစ္တဲ႔ ေနာက္မွေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကုိေက်ာ္တက္ေစရန္အတြက္ ယာဥ္၏ယာဖက္မီးျဖင္႔အခ်က္ျပတာကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္။

 

 

 

 

 

Related News