အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြၾကား သေဘာတူညီခ်က္မရေသးတဲ႕ ႏိိုင္ငံေရးက႑ရဲ႕ အဓိကအခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ ကိုလာမယ္႔ ပင္လံုအစည္းအေ၀းမွာ ထည္႔မေဆြးေႏြးဖို႕ ႏွစ္ဖက္လံုးက ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒုတိယပင္လံုအစညး္အေ၀းမွာကတည္းက သေဘာတူညီမႈမရခဲ႕တဲ႕ ႏိုင္ငံေရးက႑ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ ရ၊တန္းတူညီမ်ွေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင္႔နဲ႕ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူေအာက္က ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲခြင္႔ စတာေတြကို လာမယ္႔ပင္လံုမွာလည္း ထည္႔သြင္း ေဆြးေႏြးေတာ႔မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ျပီးခဲ႔တဲ႕ပင္လံုအစည္းအေ၀း ျပီးကတည္းက တပ္မေတာ္နဲ႕ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕ေတြၾကား အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုမႈေတြျပဳလုပ္ျပီး အေျဖရွာခဲ႕ေပမယ္႔ ေနာက္ဆံုးေမလ(၃၀)ရက္ကျပဳလုပ္တဲ႕ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုမႈအထိ အေျဖမထြက္ ေသးတာေၾကာင္႔ အခုလိုဆံုးျဖတ္ လိုက္တာပါ။ လာမယ္႔ ၂၁ပင္လံု တတိယအစညး္အေ၀းမွာေတာ႔ ႏိုင္ငံေရးက႑မွာ အျခားေဆြးေႏြးဖို႕က်န္ရွိတဲ႕ ေခါင္းစဥ္ၾကီး(၁၀)ခု ထဲက တစ္၀က္ေလာက္ကို ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တပ္မေတာ္ဘက္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းဟူသမ်ွ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ရ ဆိုတာကို တင္ျပထားျပီး တိုင္းရင္းသားေတြဘက္ကေတာ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင္႔ ၊ တန္းတူေရးနဲ႕ ျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးေတြကို ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ႏွစ္ဖက္အေနနဲ႕ ဒါကို Packageအျဖစ ္အေပးအယူ ေဆြးေႏြးခဲ႕ေပမယ္႔ အဆင္မေျပေသးတာပါ။ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြဘက္က ခြဲမထြက္ရဆိုတဲ႕ စကားလံုးကို လက္မခံေသးပဲ ဒါကို နည္းလမ္းရွာႏိုင္ဖို႔ (၁) မထည္႔ဖို႕ (၂) စကားလံုးေျပာင္းလဲ သံုးစြဲဖို႕ (၃) အေျခခံဥပဒဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္ကို တင္ျပခဲ႔ျပီး လက္ရွိမွာေတာ႔ ဆက္ေဆြးေႏြးရဖို႕ ရွိေနတာပါ။

ျပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၇ ေမလ(၂၄) ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ႕ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀း မွာေတာ႔ ႏိုင္ငံေရးက႑က (၁၂) ခ်က္ ၊ စီးပြားေရးက႑က (၁၁)ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑က (၄)ခ်က္နဲ႕ ေျမယာနဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑က (၁၀)ခ်က္ စုစုေပါင္း (၃၇)ခ်က္ကို သေဘာတူႏိုင္ခဲ႔ျပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ႕ပါတယ္။ 

 

 

 

 

Related News