ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းကို လာမယ့္ဇြန္လ(၃၀)ရက္မွာ ျပဳလုပ္ဖို႔ အစိုးရနဲ႕ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြၾကားမူအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေပမယ္႔ဒါကိုအဆင္ျပမေျပ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြ ၾကားသေဘာထားရယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။NCA ေရးထိုးျပီး အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြဘက္ကသေဘာထားကိုေတာ႔ လာမယ္႔ ဇြန္လ (၁၁)ရက္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႔မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕  ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အစည္း အေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ရက္အေျပာင္းအလဲ အၾကီးအမားရွိလာႏိုင္စရာမရွိဘူးလို႔လည္း အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ တစ္ခ်ိဳ႕ကသံုးသပ္ပါတယ္။အမ်ိဳးသားအဆင္႔ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခ်ိဳ႕မက်င္းပႏိုင္ေသးတာေတြ၊ပင္လံုမတိုင္ခင္ ႏိုင္ငံေရးက႑နဲ႔လံုျခံဳေရးက႑ရဲ႕ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္ အားမေကာင္းခဲ့တာေတြရွိခဲ့ေပမယ့္  ပင္လံုအစည္းအေ၀းက ရက္ေရႊ႕ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပဲ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနကေန ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ PNLO ေခါင္းေဆာင္က သံုးသပ္ပါတယ္။   

PPSTအေ၀းျပီးရင္ ပင္လံုက်င္းပႏိုင္ဖို႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ၊ UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အစည္းအေ၀းနဲ႔ UPDJC အစည္းအေ၀းေတြထပ္မံေခၚယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။တစ္ဖက္မွာလည္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးခ်ိန္က စလို႔လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ က႑အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔သံုးသပ္တာေတြလုပ္ေနျပီး လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးေတြရွိေနတယ္လို႔ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းကေျပာပါတယ္။ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္အရ (၂၁)ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀းကို တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ ထားေပမယ္႔  ျပီးခဲ႔တဲ့၂၀၁၇ ေမလအတြင္း ဒုတိယအစည္းအေ၀း  ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္အတြင္းအစည္းအေ၀း ထပ္မံမျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 

 

 

 

 

Related News