ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ  ေဒသခံျပည္သူေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစၥေရးနိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးက ကနဦးအေနနဲ႕ ေသာက္သံုးေရသန္႔စင္စက္(၄)လံုး လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ ေသာက္ေရသန္႔စက္လွဴဒါန္းပြဲကိုေတာ့ ဇြန္လ(၉)ရက္ေန႔က Sky Star Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသမွာ ႀကိဳဆိုေရးစခန္း(၂)ခုနဲ႕ လက္ခံေရးစခန္း(၁)ခုတို႕ကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD)မွ ေဆာက္လုပ္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။

အဲဒီေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ စခန္းေတြအတြက္ ေသာက္သံုးေရလိုအပ္ေနလို႔ အစၥေရးသံအမတ္ႀကီးက အခုလိုေသာက္သံုးေရသန္႔စင္စက္ကို လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ယခု ပဏာမလွဴဒါန္းလိုက္တဲ့ ေရသန္႔စင္စက္ (၄)လံုးကို ေမာင္ေတာေဒသမွာ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ႀကိဳဆိုေရးစခန္းနဲ႕ လက္ခံေရးစခန္းေတြမွာ သြားေရာက္တပ္ဆင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး စက္ေတြအေနနဲ႕ ျပင္ဆင္ရတဲ့ စရိတ္လည္းသိပ္မရွိဘူးလို႕သိရပါတယ္။

အခု လွဴဒါန္းတဲ့ ေသာက္သံုးေရသန္႔စင္စက္ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာေဒသမွာ ေရရွားပါးေနတာေၾကာင့္ အလြန္လိုေနအပ္တဲ့ စက္ပစၥည္းျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။အခုလွဴဒါန္းလိုက္တဲ့ ေသာက္သံုးေရသန္႔စင္စက္မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားအသံုးျပဳရာမွာ အဆင္ေျပပါက ေနာက္ပိုင္းမွာ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာလည္း ဆက္လက္လွဴဒါန္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ UEHRD မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News