နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္လြတ္လပ္တဲ႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ျပည္တြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားနွင့္သာ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေရး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္ေၾကာင္း အေရးၾကီးအဆုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ႔ျပီး အတည္မျပဳေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကုိ နုိင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအပါအ၀င္အဖြဲ႔၀င္သုံးဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းျခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္ျပီး UNSC ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ၏အၾကံျပဳခ်က္တြင္ ျပည္ပအဖြဲ႔ျဖင္႔ စစ္ေဆးျခင္းနွင့္ျပည္တြင္းအဖြဲ႔ျဖင့္စစ္ေဆးျခင္း နည္လမ္း(၂) သြယ္ပါရွိရာ ဖြဲ႔စည္းမည္ဆုိပါက လြတ္လပ္ေသာ နုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနွင့္ နုိင္ငံသားျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ မုိင္းပန္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးစုိင္းေက်ာ္မုိးကတင္သြင္းခဲ႔တာပါ။

ဦးစုိင္းေက်ာ္မုိးတင္သြင္းခဲ႔တဲ႔အေရးၾကီးအဆုိအေပၚ နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးဦးခင္ေမာင္တင္က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခဲ႔ပါတယ္။ အဆုိကုိ နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး၀န္ၾကီးဌာနကအတည္မျပဳဖုိ႔တင္ျပခဲ႔ေပမယ့္တင္သြင္းခဲ႔တဲ႔ ဦးစုိင္းေက်ာ္မုိးကယခုအခ်ိန္ဟာ နုိင္ငံအတြက္အေရးၾကီးတဲ႔အခ်ိန္ျဖစ္ျပီး ရခုိင္အေရးကိစၥမွာ ျပည္ပပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေပမယ့္လက္ေတြ႔ မွာေတာ့ နုိင္ငံရဲ႕အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိပါးလာတာပဲရင္ဆုိင္ ၾကဳံေတြ႔ေနရတာေၾကာင့္အဆုိကုိ အတည္ျပဳဖုိ႔ တင္ျပခဲ႔ပါတယ္။ အ့ဲဒီေနာက္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာမဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာအဆုိအေပၚေထာက္ခံဆႏၵမဲ(၁၃၈)မဲ၊ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲ(၂၅၁)မဲ၊ႀကားေနဆႏၵမဲ (၃)မဲရရွိခဲ႔ျပီးကန္႔ကြက္သူပုိမုိမ်ားျပားခဲ႔တာေၾကာင့္အတည္မျပဳေၾကာင္းေၾကျငာခဲ႔တာပါ။ ဦးစုိင္းေက်ာ္မုိးတင္သြင္းခဲ႔တဲ႔အဆုိအေပၚ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္(၆)ဦးအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ (၂၁)ဦးက မေန႔ကဇြန္လ၁၁ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးခဲ႔ႀကတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News