တတိယပင္လံုအစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပမယ့္က႑အလိုက္ အခ်က္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး NCA လက္မွတ္ထိုးျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြက ဇြန္လ(၁၅)ရက္ကေန (၁၇)ရက္အထိ ရန္ကုန္မွာေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ႏိုင္ငံေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စတဲ႕ က႑ငါးခုအတြက္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ ေတြဘက္က အဆိုျပဳခ်က္ေတြကို စုစည္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ က႑(၅)ခုအတြက္ အခ်က္ေပါင္း(၇၀)၀န္း က်င္ရွိျပီး ႏိုင္ငံေရးက႑မွာေတာ႔ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင္႔အေရးနဲ႔ အေျခခံအခြင္႔အေရးစတဲ့ ေခါင္းစဥ္ၾကီး ႏွစ္ခုေအာက္က အခ်က္ေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ကို တင္ျပမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးက႑မွာေတာ႔  ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင္႔၊ ခြဲမထြက္ရအပါအ၀င္ အဓိကအခ်က္ေတြကို အခုတစ္ေခါက္မွာ ထည္႔သြင္းမေဆြးေႏြးဖို႔ အစိုးရနဲ႔ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြၾကား သေဘာတူထားပါတယ္။က်န္ရွိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ၾကီးေလးခုထဲမွာ အခ်က္ေတြမ်ားျပားတာေၾကာင္႔ အခ်က္ႏွစ္ခုသာ ေဆြးေႏြးဖို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔ေတြဘက္က အစုိးရဘက္ကို တိုက္တြန္းထားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔ေတြအလိုက္ အဆိုျပဳခ်က္ေတြကိုေတာ႔ ညီလာခံ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစညး္အေ၀းမွာ ထပ္မံေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ထြက္ရွိလာတဲ႕ က႑ အလိုက္ အခ်က္ေတြကိုေတာ႔ UPDJC အစည္းအေ၀းမွာ အတည္ျပဳခ်က္ရျပီး ၂၁ရာစုပင္လံုမွာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကိုေတာ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ျပီး ပထမအၾကိမ္အျဖစ္ ဇြန္လ(၂၅)ရက္ကေန (၂၇)ရက္အထိနဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ ဇူလိုင္ (၃)ရက္ကေန (၅)ရက္အထိ ျပဳလုပ္မယ္လို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕ထံက သိရပါတယ္။NCA လက္မွတ္ထိုးျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ၂၁ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္ (၁၀)ရက္နဲ႔(၁၄)ရက္ ၾကားက်င္းပဖို႔  အစုိးရဘက္ကို အဆိုျပဳထားပါတယ္။ 

 

 

Related News