အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒၾကမ္းကို ျမန္မာနို္င္ငံအိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းအိမ္ျခံေျမလုပ္သန္းရွင္မ်ားအသင္းနဲ႕ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အိမ္ျခံေျမကိုယ္စားလွယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းတို႕ ပူးေပါင္းေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒႀကမ္းက နိုင္ငံေတာ္နဲ႕အမ်ားျပည္သူေတြ၊ အိမ္ျခံေျမေလာကသားေတြ စနစ္တစ္က် လုပ္ကိုင္နိုင္ဖို႕အတြက္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  လက္္ရွိ ျမန္မာနိုုင္ငံအိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြဟာ  ဥပေဒနဲ႕စနစ္တက်လုပ္ကိုင္တာေတြမရွိတာေတြနဲ႔  ဥပေဒကို တိက်စြာေရးဆြဲျပဌာန္းထားတာမရွိတာေတြေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာမွာအခက္အခဲေတြရွိေနလို႔ အခုလို အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ  ဥပေဒကိုေရးဆြဲထားတာလို႕သိရပါတယ္။

အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒမွာ  အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရာမွာ  ဝန္ေဆာင္မႈျပဳလုပ္ေပးသူက ၀ယ္ယူမည့္သူကို အခြန္ေပေဆာင္ဖို႔ကိစၥေတြကို ရွင္းျပေပးတာေတြျပဳလုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။ ဒါမွသာ နို္င္ငံေတာ္ကလည္း တရား၀င္အခြန္ေကာက္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ရရွိနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြအတြက္လည္း ဥပေဒတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာတဲ့အခါ ေရာင္းမွား ၀ယ္မွား ျဖစ္တာေတြ၊ လိမ္လည္ၿပီး မမွန္မကန္စာရြက္စာတမ္းျပဳလုပ္တာမ်ိဳးေတြ ေလ်ာ့နည္သြားနိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ယခုျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနတဲ့ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒ ကို နို္င္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႕သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြ ၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ရံုးက တာ၀န္ရွိသူေတြ ပူးေပါင္းေရးဆြဲထားတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီဥပေဒတြက္ေပၚလာရင္  နိုင္ငံနဲ႕နိုင္ငံသားေတြ၊ အက်ိဴးေဆာင္ေတြ၊ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူအားလံုး လက္ရွိ အိမ္ျခံေျမေလာကအေျခအေနေတြထက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနေတြျဖစ္ေပၚလာနိုင္မယ္လုိ႕ ျမန္မာနိုင္ငံအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူကေျပာၾကားထားပါတယ္။

 

 

Related News