သီရိမဂၤလာကမၻာေအးေစတီေတာ္ရဲ႕ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္နဲ႔အထက္ ေဖာင္းရစ္ေတာ္မွာ ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ သြားမယ္လို႔ သီရိမဂၤလာကမၻာေအးေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔မွ သိရပါတယ္။သီရိမဂၤလာကမၻာေအးေစတီေတာ္ရဲ႕ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္မွာ လက္ရွိ (၉)လက္မပတ္လည္ ေရႊျပားသကၤန္း(၁၅၅ )ျပား ကပ္လွဴပူေဇာ္ထားျပီး  ေစတီေတာ္ရွိ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္ အျပည့္ ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴပါက  ေရြျပား (၄၃၉)ျပား လို္အပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္ေနတဲ့ (၉)လက္မပတ္လည္ ေရႊျပားသကၤန္း (၂၈၄)ျပားကိုထပ္မံအလွဴခံခဲ့ရာမွာ  ေရႊျပားအရည္အတြက္(၄၃၀)ေက်ာ္အလွဴခံရရွိခဲ့တာေၾကာင့္  ေစတီေတာ္ရဲ႕အထက္ေဖာင္းရစ္ေတာ္ကိုပါ ေရႊျပားသကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴရာမွာ မ်က္ပါးေရႊသကၤန္းကပ္လွဴတာနဲ႔ ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴတာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး ေရႊျပားသကၤန္း ကပ္လွဴတာက ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈနည္းတယ္လို႔ သိရပါတယ္။သီရိမဂၤလာကမၻာေအးေစတီေတာ္မွာ လက္ရွိေရႊျပား သကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ဖို႔အတြက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး သီတင္းကၽြတ္နဲ႔ တန္ေဆာင္မုန္းလ ေတြမွာ  အၿပီးကပ္လွဴနိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴရာမွာ စက္တင္ဘာလအထိ ေရႊျပာသကၤန္းလာေရာက္လွဴဒါန္းထားသူေတြကို  ေစတီေတာ္အေပၚ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္လွဴဒါန္း ခြင့္ျပဳေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။                     

 

                

 

Related News