ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေတြကျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္ကို ဂုဏ္ေဆာင္တဲ့ ေရေနႏို႔တိုက္သတၱဝါေတြပါ။ သူတို႔ေတြက မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ ကြယ္လုနီးပါး အႏၱရာယ္ေတြက်ေရာက္ေနၿပီး အဖက္ဖက္က အခ်ိန္မီဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေပးဖို႔လုိ အပ္ေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေတြဟာ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနတဲ့ မ်ိဳးစိတ္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္(၃)ေကာင္ ေသဆံုးခဲ့တာက ႀကီးမားတဲ့ ဆံုးရံႈးမႈတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လင္းပိုင္ ေတြေသဆံုးရတာဟာ ဘက္ထရီေလွ်ာ့တိုက္ငါးဖမ္းတာ၊ ပိုးသတ္ေဆးခပ္ငါးဖမ္းတာ၊ ငါးဖမ္းပိုက္ ၿငိဒဏ္ရာရ ေသဆံုးတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္တရားမဝင္တဲ့ ငါးဖမ္းနည္းေတြနဲ႔ဖမ္းဆီးမႈေတြကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းဟန္႔တားႏိုင္မႈ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနက သတ္မွတ္ထားရွိတဲ့ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒါမွမဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က တရားဝင္ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ တိုက္တြန္းလုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ Natural Green Alliance (သဘာဝစိမ္းအဖြဲ႕) ဦးေဆာင္သူ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ဧရာဝတီလင္းပိုင္မ်ားေနထုိင္က်က္စားရာဗန္းေမာ္မွမင္းကြန္းဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ကိုယူနက္စကိုကမၻာ့သဘာဝအေမြအႏွစ္ ပဏာမစာရင္းဝင္  ေဒသအျဖစ္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ဘိုးဘြား စဥ္ဆက္ ေရလုပ္သားေတြက လင္းပိုင္းေတြနဲ႔ အတူပူးေပါင္း ငါးဖမ္းျခင္းကို ရိုးရာဓေလ့တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး အခုဆုိရင္ ျမစ္၊ လင္းပုိင္နဲ႔ ေရလုပ္သားရုိးရာဓေလ့အရ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းငါးဖမ္းဆီးမႈ႕ပုံစံဟာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စံတန္ဘုိးသတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ေနၿပီး ကမၻာ့သဘာ၀အေမြအနွစ္ပဏာမ စာရင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာႏုိင္ငံအလုိက္ အလြန္တန္ဖိုးထားဂုဏ္ယူ စရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေတြမ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ မသြားေအာင္လင္းပိုင္ေတြ နဲ႔ အနီးစပ္ဆံုးမွာရွိေနတဲ့ ေရလုပ္သားေတြနဲ႔ေဒသခံေတြက အဓိကကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနစာရင္းေတြအရ လက္ရွိမွာဧရာဝတီလင္းပိုင္ေကာင္ေရ ၇၆ ေကာင္ရွိတယ္လို႔ သိရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  

ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအေၾကာင္းအရာ ေတြကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္မယ္လို႔ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သန္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၁၃ရက္က Natural Green Alliance (သဘာဝစိမ္းအဖြဲ႕)  ဦးေဆာင္တဲ့ဲ့ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈခရီးစဥ္ကို ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေတြက်က္စားတဲ့ မႏၱေလးမွ ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕အၾကားႏြယ္ၿငိမ္း၊ ဆည္သည္ေတာင္၊ ျမစ္ကမ္းႀကီးေက်းရြာေတြကိုသြားေရာက္ခဲ့ၾကတာပါ။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ မႏၲေလး၊ ရတနာပုံ၊ စစ္ကုိင္း၊ ေရႊဘုိတကၠသုိလ္ေတြ က ဆရာ/ဆရာမေတြနဲ႔   သင္ယူေနေသာေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ လင္းပိုင္ ခ်စ္သူေတြလည္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေတြမ်ိဳးသုဥ္းမသြားေရး အခ်ိန္မီကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ပူးေပါင္း ႀကိဳးစားေနၾက တာျဖစ္ၿပီး ေက်း႐ြာေတြမွာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာတာ လက္ကမ္းစာေစာင္ ျဖန္႔ေဝတာေတြျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဧရာဝတီလင္းပိုင္းထိန္းသိမ္းေရးအသိပညာေပးခရီးစဥ္ေတြကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အခုခရီးစဥ္ကေနဧရာဝတီလင္းပိုင္ အျပင္ ေရေနသတၱဝါေတြထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကိုအသိေပးတာ၊တစ္ဆင့္တိုင္ၾကားတာေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္ ကြန္ယက္တစ္ခုကိုဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔သဘာဝစိမ္းအဖြဲ႕ကသိရပါတယ္။

 

 

Related News