ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ဆြဲၾကိဳး၊ ပိုက္ဆံအိတ္၊ ဖုန္းမ်ားလုယက္ျခင္းမ်ားစသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနျခင္းတို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္က ဒီလုိရာဇ၀တ္မႈေတြကို ယခုထက္ပိုမို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးျခင္းျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္၊ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊သံုးစြဲျခင္း၊ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ဆြဲၾကိဳး၊ပိုက္ဆံအိတ္၊ဖုန္းမ်ားလုယက္ျခင္းမ်ားစသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနျခင္းတို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး ဒသမေန႕မွာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္က ဒီလုိရာဇ၀တ္မႈေတြကို ယခုထက္ပိုမို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးျခင္းျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ၊ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွရပ္ကြက္အဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၄င္းတို႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္/ခရိုင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ ေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ လုယက္သည့္ ရာဇဝတ္မွဳမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနျခင္းတို႕ကို ယခုထက္ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖမ္းဆီးရမိေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ ရာဇဝတ္မွဳမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လွည့္ကင္း၊ ပတ္ကင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္အလိုက္ ရပ္ရြာအေျချပဳလံုၿခံဳေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္သူလူထု လံုၿခံဳေရးမ်ားအားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူအင္အား စိုးမုိးမႈမရိွႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ CCTV မ်ားတပ္ဆင္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ မႈခင္းက်ဆင္းေရးေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိ္င္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေအာင္စိုးမိုးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးရရွိမႈအေနနဲ႔ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္မွာ (၄၈)မႈ၊ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ (၇၁)မႈ၊(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ အမႈ (၇၀)၊ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္ ထိ (၁၄)မႈ အေရးယူထားၿပီးျဖစ္ၿပီးဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္ပြားတဲ့ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္လုယက္မႈ(၂)မႈအတြက္ တရားရံုးမ်ားမွာ တရားစြဲတင္ပို႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News