ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္အရ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အလိုက္ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈအေပၚမူတည္ျပီး ဇုန္ေတြခြဲကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔ (၃)ႏွစ္ကေန (၇)ႏွစ္အထိ အခြင္႔အေရးေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔ ေပးထားတဲ႔ေနရာေတြထဲမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္မယ္႔ေနရာလည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ  တိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္အလိုက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔ဇုန္ေတြကို သတ္မွတ္ထားျပီး အခု ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္႔ ၾကည္႔ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းဧရိယာဟာ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္(၅)ႏွစ္ေပးထားတဲ႔အထဲမွာပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါေပမယ္႔ ဒါဟာ MIC ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင္႔တင္ဖို႕ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေတြထဲမွာပါ၀င္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။အခုစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္႔ ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းပထမအဆင္႔မွာေတာ႔ ရြာ(၅)ရြာ၊ တံတား(၂) စင္း၊ ၁၀ကီလိုမီတာရွိတဲ႔ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၊၂၆ကီလိုမီတာရွည္တဲ႔ ပင္မလမ္းအျပင္  ေရသန္႔နဲ႕ ေရဆိုးသန္႔စင္ စက္ရံုစတဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အဦးေတြပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

MIC က ထုတ္ျပန္ထားတဲ႔ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔ရတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ စက္မႈဇုန္တည္ေထာင္တာနဲ႔ ျမိဳ႕ျပ ဧရိယာတည္ေထာင္တာေတြလည္းပါ၀င္ေနပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး လက္ရွိမွာေတာ႔ စီမံကိန္းမာစတာပလန္ျပီးစီးသြားျပီျဖစ္ျပီး လုပ္ကိုင္ခြင္႔ရကုမၸဏီကို ေနာက္ဆံုးအဆင္႔ေရြးခ်ယ္ေတာ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအဆင္႔အေနနဲ႕ ဧကႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေပၚမွာစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာျဖစ္ျပီး အစုိးရက(၈)ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ကုမၸဏီဘက္က (၉၂)ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ိဳးနဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွာျဖစ္ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၁၆၈၀)၀န္းက်င္ ကုန္က်ႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၂၀)ထက္ပိုတဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ MIC ခြင္႔ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မျဖစ္မေန MIC ခြင္႔ျပဳမိန္႔ေလ်ွာက္ဖို႕လိုအပ္တဲ႔ က႑(၅)ခုရွိျပီး ဒီထဲမွာ ျမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္တာကလည္း မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုတဲ႔ က႑မွာပါ၀င္ေနပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမွာေတာ႔ ဒုတိယအဆင္႔အတြက္ ဧက(၁၄၈၀၀၀) က်န္ရွိေနေသးျပီး စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၅၀၀၀)ကုန္က်မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကေန အလုပ္အကုိင္(၂)သန္းေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News