ရန္ကုန္ျမိဳ႕ပတ္ရထားဘူတာေတြကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ အႀကံေပးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းေတြကို အဆင့္ျမွင့္တင္ႏုိင္ဖုိ႔ (JICAဂ်ိဳက္ကာ)ကေပးမယ့္ အၾကံဥာဏ္ေတြအတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါ တယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေျမေနရာရွိၿပီး ကားလမ္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ဘူတာေတြျဖစ္တဲ့  အင္းစိန္၊ ၾကိဳ႕ကုန္း၊ ရွမ္းလမ္း၊ မဂၤလာဒံု၊ ဟံသာ၀တီ စတဲ့ဘူတာေတြကို ဦးစားေပးျပင္ဆင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဒီဘူတာေတြအတြက္  ဗိသုကာ ဒီဇိုင္းေတြ ထုတ္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရထားဘူတာေတြ အဆင့္ျမွင့္တင္ရာမွာ အၾကားအာရံုမသန္စြမ္း၊အေျပာအာရံုမသန္စြမ္းနဲ႔ အျမင္အာရံု မသန္စြမ္းေတြအတြက္ အဆင္ေျပေစဖို႔ အၾကံေပးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ညွိႏႈိင္းၿပီးလုိအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္စြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဘူတာေတြကို အတန္းစားခြဲၿပီး ဦးစားေပးအဆင့္ ပထမ၊ဒုတိယဆိုၿပီးျပင္ဆင္သြားမွာၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အတန္းအစားခြဲရာမွာေျမေနရာအက်ယ္အ၀န္း၊ ကားလမ္းနဲ႔အနီးအေ၀း၊ ရထားစီးတဲ့ ခရီးသည္မ်ားျပားမႈ၊ေျမေနရာအက်ယ္အ၀န္းစတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚမူတည္ၿပီးျပင္ဆင္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ စီမံကိန္းအတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြျပီးသြားရင္ေတာ့  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရထားေပၚကဆင္းတာနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ကား ဒါမွမဟုတ္ ဘတ္စကားကိုအလြယ္တကူစီးႏုိင္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆင့္ၿမွင့္တင္သြားမယ့္ ဘူတာေတြမွာကားပါကင္ပါရွိမွာၿပီးကားပါကင္မွာပါ ဘတ္စ္ကားေရာက္ရွိႏုိင္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ဘူတာနဲ႔ အိမ္နဲ႔မနီးရင္ေတာင္ ဘတ္စ္ကားျပန္စီးႏုိင္ၿပီး သြားေရး လာေရးအဆင္ေျပ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News