(၂၀၁၉)ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းကုိ လာမည့္ နုိ၀င္ဘာလမွာ ေကာက္ယူသြားမယ္လုိ႔ မတ္လ(၁၁)ရက္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ပထမအၾကိမ္ အျဖစ္ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ၾကားျဖတ္လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရးဗဟုိေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမွသိရပါတယ္။(၂၀၁၉)ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းကုိ လာမည့္ နုိ၀င္ဘာလမွာ (၁၄)ရက္ၾကာေကာက္ယူသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၉)ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းက ေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အပုိင္း(၄)ပုိင္းခြဲေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအပုိင္းေတြထဲမွာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊စာရင္းျပဳစုျခင္းနဲ႔ ဆန္းစစ္ျခင္းအပါအ၀င္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ ျခင္းေတြပါ၀င္ျပီး လက္ရွိမွာေတာ႔ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီလုိ႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။(၂၀၁၉)ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္လူဦးေရသန္းေခါင္စားရင္းကုိေကာက္ယူရာမွာတစ္နုိင္ငံလုံးကုိ ေကာက္ယူသြားမွာ မဟုတ္ပဲ နုိင္ငံ့ဧရိယာရဲ႕ (၅)ရာခုိင္ႏႈန္း ကုိသာ ေကာက္ယူသြားမွာပါ။ ေကာက္ယူရာမွာ အခ်ိဳးက် ေရြးခ်ယ္သည့္စနစ္ကုိ အသုံးျပဳထားျပီး ခရုိင္တစ္ခုလွ်င္ အနည္းဆုံးနမူနာေကာက္ကြက္(၃၂)ကြက္ကုိ ေကာက္ယူသြားဖုိ႔ေရြးခ်ယ္ထားျပီး စုစုေပါင္းနမူနာေကာက္ကြက္ (၄၃၁၆)ကြက္ရွိမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ စာရင္းေကာက္ယူရာမွာ Computer- Assisted Personal Interviewing (CAPI) နည္းစနစ္ကုိအသုံးျပဳျပီး မုိဘုိင္း တက္ဘလက္ေတြကုိ အသုံးျပဳကာေကာက္ယူသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္မုိဘုိင္း တက္ဘလက္ေတြကုိ အသုံးျပဳလုိ႔မရတဲ႔ ေနရာေတြမွာေတာ့စာရြက္နဲ႔ ေကာက္ယူနုိင္ေရးအတြက္ပါ စီစဥ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။(၂၀၁၉)ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္လူဦးေရသန္းေခါင္စားရင္းေကာက္ယူရာမွာ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ သန္း(၂၇၆၀)ေက်ာ္ အသုံးျပဳ သြားမွာျဖစ္ျပီး ရရွိလာတဲ႔ စာရင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိေတာ့ လာမည့္ (၂၀၂၀) ဇြန္လမွာအတည္ျပဳထုတ္ျပန္နုိင္ဖုိ႔ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News