အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC)မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းဦးေဆာင္တဲ့အဖဲြ႕နဲ႔  ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ စဝ္ေဘာင္ေခး ဦးေဆာင္တဲ့အဖဲြ႔တုိ႔ဟာ မတ္လ(၁၁)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC)မွာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ယခုေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ႕ဆက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ RCSS အဖြဲ႔မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္မွာ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံျပီး ႏွစ္ဖက္သေဘာထားမ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး အဲဒီရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ က်င္းပႏိုင္ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC)မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းကေျပာပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုပဲြအတြင္း အေၾကာင္းအရာ(၅) ခုကုိေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၿပီး သေဘာထားစုစည္းခ်က္ (၆) ခ်က္ရရွိခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ႔အထဲမွာ ဖမ္းဆီး/ အက်ဥ္းက်ေနရတဲ႔ RCSS တပ္ဖဲြ႕၀င္ (၃၁) ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးကိစၥေတြ၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပေရးကိစၥေတြ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္အစုိးရႏွင့္လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ေရးကိစၥေတြ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥေတြနဲ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ ေနရပ္ျပန္လည္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးတုိ႔ ကုိေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) အဖဲြ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန ခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးနဲ႔တာ၀န္ရွိသူ (၇)ဦး ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)မွၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ စဝ္ေဘာင္ေခးနဲ႔ အတူတာ၀န္ရွိသူ(၇)ဦး တုိ႔တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News