ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္အဆင့္္ဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား မွ်ေ၀ေဆြးေႏြးျခင္း ေခါင္းစဥ္နဲ႕ မတ္လ(၁၂)ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ သိပၸံခန္းမမွာ New Myanmar Foundation ကဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနျပည္သူေတြအတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့ စည္ပင္သာယာလုပ္ငန္းေတြကို စီမံခန္႕ခြဲရတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္နဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီေတြကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ၿပီး မိမိတို႕သေဘာထားဆႏၵေတြနဲ႕ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်စြာ မဲေပးဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္သင့္တာေတြကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ဆရာ၊ဆရာမေတြ၊ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ပါ၀င္စားသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတဲ့ေန႕မွာ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားေနထိုင္ခြင့္ရသူေတြအေနနဲ႕ စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္းမွာ အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္အေျခခ်ေနထိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ရဲ႕ မဲစာရင္းမွာပါ၀င္သူေတြကို မဲေပးခြင့္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မဲစာရင္းမွာ မိမိအမည္ပါရွိဖို႕ အေရးႀကီးသလို မဲစာရင္းေၾကညာခ်ိန္မွာလည္း သြားေရာက္စစ္ေဆးဖို႕ လိုအပ္ေၾကာင္းေတြပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။

မဲစာရင္းမပါရင္လည္း မဲစာရင္းထည့္သြင္းေပးဖို႕ေတာင္းဆိုလႊာနဲ႕ အခ်က္အလက္ ျပင္ဆင္ဖို႕ရွိရင္လည္း ျပင္ဆင္လႊာေတြကို သက္ဆိုင္ရာရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္ထံမွာ ေတာင္းခံတင္သြင္း ႏိုင္တာေတြကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။  ဒါ့ျပင္ မဲသြားေပးရာမွာ မိမိႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကို တစ္ပါတည္းယူေဆာင္သြားဖို႕၊ မိမိရဲ႕အမွတ္စဥ္ကို ႀကိဳတင္မွတ္သားထားဖို႕နဲ႕ ဒီႏွစ္ခုကိုျပကာ မဲလက္မွတ္ေတြ ထုတ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ မဲလက္မွတ္ေတြမွာ မဲရုံမွဴးလက္မွတ္ပါ မပါ  စတဲ့အခ်က္ေတြကို စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ဒါ့ျပင္ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဒသႏၱရဒီမိုကေရစီနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း၊ စည္ပင္သာယာေရြး ေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာဥပေဒမူေဘာင္ေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မဲေပးမႈပုံစံေတြနဲ႕ ျပည္သူလူထုရဲ႕အခန္းက႑စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News