ရမည္းသင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းက မုိးထိမုိးမိေဒသေရႊလုပ္ကြက္ လုပ္ကြက္ၾကီး(A)ကုိ ပုဒ္မ(၁၄၄) ထုတ္ျပန္နုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ မတ္လ၁၂ရက္ကေနျပည္ေတာ္ရွိ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ႔ မုိးထိမုိးမိေဒသ လုပ္ကြက္ ၾကီး(A)ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ရမည္းသင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းက မုိးထိမုိးမိေဒသ ေရႊလုပ္ကြက္ လုပ္ကြက္ၾကီး(A)မွာ ေရႊတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈေတြကုိ ယာယီ ဆုိင္းငံ႔ထားတာပါ။ အဲဒီလုိဆုိင္းငံ့ထားစဥ္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျပီး ပစၥည္းခိုးယူတာေတြ၊ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေရႊတူးေဖာ္တာေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႕ မုိးထိမုိးမိေဒသ ေရႊလုပ္ကြက္ လုပ္ကြက္ၾကီး(A)မွာ တန္ဖုိးၾကီးပစၥည္းေတြခုိးယူခံရတာေတြ၊ ေရႊပါ၀င္တဲ႔ ျဗဳန္းေျမစာေတြခုိးယူခံရတာေတြ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ၾကီးၾကပ္မႈအဆင္ေျပနုိင္ေစေရးအတြက္ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ ပုဒ္မ(၁၄၄) ထုတ္ျပန္နုိင္ေရး သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရနဲ႔ ညွိႏႈိင္းထားျပီးျပီ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသံဒုိင္က ေျပာပါတယ္။

ရမည္းသင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းက မုိးထိမုိးမိေဒသ ေရႊလုပ္ကြက္ လုပ္ကြက္ၾကီး(A) ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းေတြ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔အတြက္ ၂၀၁၁ခုနွစ္မွာ တင္ဒါေခၚယူခဲ႔ျပီး အမ်ိဳး သားၾကီးပြားတုိးတက္ေရးကုမၸဏီက ေအာင္ျမင္ခဲ႔ကာ ေရႊတူးေဖာ္မႈေတြအတြက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ထုတ္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အမ်ိဳးသားၾကီးပြားတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီအေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္အရ နုိင္ငံေတာ္ကုိ ေပးသြင္းရမယ့္ ေရႊစင္မ်ားကုိ ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ႔တာ ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ နုိ၀င္ဘာလ(၁၁)ရက္ကစတင္ျပီး အဆုိပါလုပ္ကြက္မွာ ေရႊတူးေဖာ္မႈေတြကုိ ယာယီဆုိင္းငံ့ထားခဲ႔ပါတယ္။

အဲ့ဒီလုိဆုိင္းငံ့ ထားျပီးေနာက္ပုိင္း က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျပီး ပစၥည္းခိုးယူတာေတြ၊ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေရႊတူးေဖာ္တာေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔ကာ လက္ရွိအခ်ိန္ ထိ ၃၁ ၾကိမ္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ျပီး ဖမ္းဆီးရမိသူ စုစုေပါင္း ၁၅၁ဦးအထိ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆုိပါပမာဏမွာ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိစဥ္ဖမ္းဆီးရရွိခဲ႔တာ ေတြျဖစ္ျပီး လြတ္ေျမာက္တာေတြလဲ အမ်ားအျပားရွိခဲ႔တယ္လုိ႔ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသံဒုိင္က ေျပာပါတယ္။မုိးထိမုိးမိေဒသေရႊလုပ္ကြက္ဟာ ဧက ၆၁၀၅ ဧကက်ယ္၀န္းျပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာနုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အင္အား၆၅ဦး၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္း(၂၂)ဦးအပါအ၀င္ ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္း(၂၀၀)ေက်ာ္တုိ႔ျဖင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနတယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News