ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေရႊစင္ေရႊျပားသကၤန္းေတာ္ကပ္လွဴပူေဇာ္မႈအေနနဲ႕ လက္ရွိမွာ (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းျပီးစီးေနျပီလို႕ မတ္လ(၁၄)ရက္က ေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာင္ဘက္မုခ္ရွိ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားတန္ေဆာင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္မွာလံုးေတာ္ျပည့္ေရႊစင္ေရႊျပားသကၤန္းေတာ္ကပ္လွဴပူေဇာ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျငမ္းေစတီလုပ္ငန္းစတင္ျခင္းကို (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၁၅)ရက္မွာစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေရႊစင္ေရႊျပားသကၤန္းေတာ္ကပ္လွဴပူေဇာ္ျခင္းကို မတ္လကုန္မွသာ အၿပီးသတ္ႏိုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ့ ၾကာေမာက္ၾကာလန္အပိုင္းက ေရႊျပားေတြ ျပန္လည္ကပ္လွဴဖို႔က်န္ရွိေနၿပီး ေရႊျပားေအာက္ခံျပဳလုုပ္မယ့္ ေၾကးျပားရရွိမႈကလည္း အခက္အခဲရွိတာေၾကာင့္ မူလသတ္မွတ္ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္မွ ၿပီးစီးႏုိင္မွာ လုိ႔သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမက္ပါးေရႊေတြကပ္လွဴႏိုင္ဖို႔ မ်က္ပါးအေဟာင္းေတြကိုခြာခ်ၿပီး သစ္ေစးသုတ္ခ်ိန္မွာ မိုးရြာသြန္းခဲ့တာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာမႈရွိခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ကလည္းေအာက္ခံေၾကးျပားေတြကို မ်က္ႏွာျပင္ညီေအာင္ျပန္လုပ္ဖို႔အၾကံျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ ေၾကးျပားေတြကို ခြာၿပီး ျပန္ကပ္ဖို႔(၁)လအခ်ိန္ပိုယူရလို႔ မတ္လကုန္မွသာအၿပီးသတ္ႏုိင္မွာလို႔သိရပါတယ္။ေစတီေတာ္ၾကီးကိုလံုးေတာ္ျပည့္ ေရႊစင္ေရႊျပားသကၤန္းေတာ္ကပ္လွဴဖို႕အတြက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ဆပ္ေကာ္မတီေတြဖြဲ႕စည္းျပီးေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ့ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴမႈအေနနဲ႔ (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထိၿပီးစီးေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ျငမ္းေစတီကိုေတာ့ ဧၿပီလဆန္းမွာျဖဳတ္ယူသြားမွာလုိ႔သိရပါတယ္။ေရႊစင္ေရႊျပားမ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားလာေရာက္လွဴဒါန္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကိုလက္ခံေပးခဲ့တာျဖစ္ျပီး လံုးေတာ္ျပည့္ေရႊစင္ေရႊျပားကပ္လွဴျခင္းကိုေတာ့ ဧျပီလကုန္မွာ အျပီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News