အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း (၈)ဖြဲ႕တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)မွာမတ္လ၂၁ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ယခုေဆြးေႏြးပြဲမွာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအေနနဲ႔ NCA လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္လာရန္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကို အၿမဲဖြင့္ထားျပီး NCA သည္ လမ္းဆံုးမဟုတ္ဘဲ နုိင္ငံေရးတံခါးကို စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ကာ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားရွိပါက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြး ေျပာၾကားဖုိ႔နဲ႔ ယခုလိုအေနအထားတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈတို႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာ ေပးၾကရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေပးၾကဖုိ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ၈ ဖြဲ႕တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးပြဲအျပီးမွာေတာ့ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္နုိင္ခဲ႔ျပီး  အဲဒီထဲမွာ သေဘာထား စုစည္းခ်က္(၅)ခ်က္ကုိ ရရွိခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ သေဘာထားစုစည္းခ်က္(၅)ခ်က္ထဲမွာ

(က) လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ား ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ညွိႏႈိင္း ၾကိဳးပမ္းၾကရန္၊

(ခ) တစ္နုိင္ငံလုံး တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ထိန္းသိမ္းနုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ညွိႏႈိင္းၾကိဳးပမ္းၾကရန္၊

(ဂ) ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးနွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္လုံးက အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရန္

(ဃ) အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရင္းခံအေၾကာင္းတရားျဖစ္သည့္ နုိင္ငံေရးျပသာနာကုိ နုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းၾကရန္နွင့္

(င) နွစ္ဖက္အဆုံးအျဖတ္ေပးနုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ေသာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား မၾကာခဏဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားရန္တုိ႔ ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းကို အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေနာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးခင္ေမာင္တင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(အၿငိမ္းစား) ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိုး၊ အေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕၀င္ ဦးမိုးေဇာ္ဦး၊ ႏို္င္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကတဲ႔ “၀”ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP)၊ ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO)၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလုံးေရးေကာ္မတီ(PSC)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တေသာ အမ်ိဳးသားပါတီ (MNTJP)၊ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး (PSLF)၊ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ULA)ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)တို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News