အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ILO – VZF တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္လုပ္ငန္းေျဖေလ်ာ့မႈ စမ္းသပ္စီမံကိန္း စတင္တဲ့ အခမ္းအနားကို ေမလ (၂၉) ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MRCCI)မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ILO နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္(၄)ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္လုပ္ငန္း ေျဖေလ်ာ့မႈစမ္းသပ္စီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြရဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာေပးႏိုင္ပါက လူမႈဖူလံုေရးစီမံကိန္းကို အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားပိုၿပီး ယံုၾကည္လာမွာျဖစ္တယ္လို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရး ႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေအးက ေျပာပါတယ္။

အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္အာမခံစနစ္လုပ္ငန္းစဥ္ေျဖေလ်ာ့မႈစမ္းသပ္စီမံကိန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁)ရက္ကစၿပီး ဒီဇင္ဘာလအထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွာ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္စဥ္မွာလည္း အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားအျပင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းထားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္လုပ္ငန္းေျဖေလ်ာ့မႈ စမ္းသပ္စီမံကိန္းစတင္ျခင္း အခမ္းအနားကို မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News