လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ ျမန္မာနိုင္ငံေျမငလ်င္ ေကာ္မတီနဲ႔ UN-HABITAT တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ငလ်င္အႏၱရာယ္အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ နဲ႔ ဇတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ခန္းကို ေမလ(၃၀)ရက္က သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ သာေကတ အားကစားကြင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ငလ်င္အႏၱရာယ္အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲေတြ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ေတြအျပင္ ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းေတြလည္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ေလ့က်င့္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ငလ်င္အႏၱရာယ္အသိ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္တာက သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ႀကံဳေတြ႔လာပါက ဆံုးရံႈးႏိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုလိုျပဳလုပ္ရတာလို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းေရႊက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ လူဦးေရထူထပ္ၿပီး အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦေတြမ်ားျပားတာေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕လာပါက ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေတြအျပင္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းေစဖို႔ အတြက္ ေဟာေျပာေပး ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈) ခုနွစ္ အတြင္းမွာ ငလ်င္အႏၱရာယ္အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအျပင္ စာသင္ေက်ာင္း (၁၀၀)ေက်ာ္နဲ႔ မသန္စြမ္းေက်ာင္း(၇) ေက်ာင္း မွာျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ငလ်င္အႏၱရာယ္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲနဲ႔ ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ခဲ့ တဲ့ သင္တန္း ေက်ာင္းေတြကို စီမံကိန္းေဒသအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။ စီမံကိန္းအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ ေပးခဲ့တဲ့ေက်ာင္းေတြကေတာ့ အထပ္ျမင့္ေက်ာင္းေတြ နဲ႔ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္တဲ့ ေက်ာင္းေတြကိုေရြးခ်ယ္သင္ ၾကားေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News