ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ရဲ႕ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္း အေ၀းမ်ားကုိ ဒီေန႔ ဇူလိုင္(၁၅)ရက္(တနလၤာေန႔)ကစျပီး ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္၀န္းအတြင္းမွာ စတင္က်င္းပသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းပထမေန႔ကို  အစီအစဥ္(၁၅)ခုနဲ႔ က်င္းပသြားမွာပါ။ အဆုိပါအစီအစဥ္ေတြထဲမွာ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ၾကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအၾကိမ္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္(၁၂)ၾကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းနဲ႔ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းၾကား ကာလ အတြင္း  ျပည္သူ႔လႊတ္တာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဆာင္ရြက္မ်ား အား  ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အသိေပးတင္ျပျပီး၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းေတြ ပါ၀င္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ပထမေန႔မွာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၇)ခုနဲ႔အဆုိ(၁)ခု တင္သြင္းျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒုတိယအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္(၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းပထမေန႔ကို အစီအစဥ္ (၉)ခုနဲ႔ျပဳလုပ္သြားမွာပါ။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္းရဲ႕ ၾကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားျခင္း၊  ကတိသစၥာမျပဳရေသးေသာ တပ္မေတာ္သားအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ေလာင္းက ကတိသစၥာျပဳျခင္းနွင္႕ ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္ လတ္မွတ္ ေရးထုိးျခင္းေတြ အပါအ၀င္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္းေတြနဲ႔ ပညာေရးသုေတသနစီမံကိန္းနွင္႕ လ႔က်င္ေရး ဥပေဒၾကမ္းနွင္႕ စပ္လ်ဥ္းျပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကေဆြးေႏြးျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကုိေတာ႕ ဇူလုိင္လ(၁၅)ရက္ ေန႔လည္ပုိင္းမွာ အစီအစဥ္(၁၉)ခုနဲ႔ စတင္ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဆုိပါအစီအစဥ္ေတြထဲမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ရဲ႕ ၾကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားျခင္းအပါအ၀င္၊ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာျမန္မာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ခဲ႔သည့္ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားကို တင္ျပျခင္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကမွတ္တမ္းတင္ျခင္းေတြ  ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုနွစ္)ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ လ်ာထားအစီအစဥ္ေတြအရ သိရပါတယ္။ဒုတိယအၾကိမ္ (၁၂)ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဇြန္လ(၆) ရက္က က်င္းပျပီးစီးခဲ႔တာျဖစ္ျပီး  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(၁၂)ၾကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိေတာ့ ဇြန္လ(၇) ရက္မွာ ျပဳလုပ္ျပီးစီးခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News