ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္တဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိနိုင္ဖို႔ရာအတြက္ ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ က်ရာအခန္းက႑မွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္လာၿပီလုိ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ဇူလုိင္လ(၁၅)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးအစေန႔မွာ ၾကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔နုိင္ငံကုိ ကမၻာ့ေရစီးေၾကာင္းမွာ လိုက္ပါေျပာင္းလဲတိုးတက္နိုင္တဲ့ နိုင္ငံအျဖစ္ ဖန္တီးပုံေဖာ္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ အဓိကၾကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲကေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ နိုင္ဖို႔အတြက္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးဟာ အေရးႀကီးဆုံးမွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ဒီမိုကေရစီ အေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူေတြရရွိဖို႔ မိမိတို႔အားလုံးဝိုင္းဝန္း ပံ့ပိုးေပးၾကရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေအာင္ျမင္မွသာ မိမိတို႔ရဲ့ ေနာင္လာေနာက္သား မ်ိဳးဆက္ေတြကို ေကာင္းမြန္တဲ့ အေမြထားခဲ့ေပးနိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ့ အဓိကတာဝန္ေတြျဖစ္တဲ႔  ဥပေဒျပဳေရးတာဝန္၊ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညႇိျခင္းတာဝန္နဲ႔ ကိုယ္စားျပဳျခင္းတာဝန္ေတြကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္သြားၾကဖုိ႕နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္အတြက္သာမက ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး အက်ိဳးစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္နိုင္ၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

ယခုစတင္က်င္းပခဲ႔တဲ့ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးကာလအတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးၾကရမယ့္ ဥပေဒၾကမ္း (၁၄)ခုရွိျပီး အဆိုမ်ားအေနနဲ႔ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ကာလအတြင္းမွာ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္က်န္အဆို (၃)ခုနဲ႔ ယခု အသင့္ျဖစ္အဆို (၁၂) ခု ရွိတဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ အဆိုစုစုေပါင္း (၁၅) ခု ရွိကာ အသင့္ျဖစ္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၀၉)ခု ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News