စက္မႈလုပ္ငန္းေတြရွိသလို အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈအေျခအေနေတြေၾကာင္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအေျခခ်မႈ ေတြမ်ားျပားလာတဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ အေျခအေနတစ္ခုကို ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။အလုပ္အကိုင္အဓိကဖန္တီးေပးေနတဲ႔ စက္မႈဇုန္ေတြဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဧရိယာျဖစ္တဲ႔ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ (၃၃)ျမိဳ႕နယ္မွာပဲ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင္႔ ျမိဳ႕ျပင္(၁၁)ျမိဳ႕နယ္မွာ စက္မႈဇုန္ အသစ္ေတြထပ္မံအေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး စက္မႈုလုပ္ငန္းေတြေကာ ၊ လုပ္သားေတြကိုပါ ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ဖို႕ေမ်ွာ္မွန္းထားတယ္လို႕ေျပာပါတယ္။ဒါဟာျမိဳ႕တြင္းျမိဳ႕ျပင္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအခ်ိဳးညီေစဖို႔နဲ႔ ျမိဳ႕တြင္းကိုဦးတည္လာ ေနရတဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြအေရး အဆင္ေျပႏိုင္ဖု႔ိရည္ရြယ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရေတာ႔ ရန္ကုန္ဟာ ႏိုင္ငံ႔ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၂၄ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကို္ယ္စားျပဳေနျပီး ႏွစ္စဥ္(၉.၂) ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ေနပါတယ္။၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တည္ေထာင္ခ်င္တဲ႔ စက္မႈဇုန္(၁၁)ခုကေတာ႔ တစ္ခုကို ဧကတစ္ေထာင္ေက်ာ္အထိ က်ယ္၀န္းပါတယ္။ ဒီထဲကမွ အခုႏွစ္မွာေတာ့ ထန္းတပင္နဲ႔ လွည္းကူးမွာ စတင္ဖို႕လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ျပီး က်န္ရွိတဲ႔ ေကာ႔မွဴး ၊ ကြမ္းျခံကုန္း၊ တြ႔ံေတး၊ ေက်ာက္တန္း ၊ခရမ္း ၊သံုးခြ ၊တိုက္ၾကီး ၊နဲ႕ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ေတြမွာလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႕ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာထားပါတယ္။စက္မႈဇုန္တစ္ခုကိုေတာ႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ကာလ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၾကာျမင့္ဖို႔ရွိေနျပီး ထန္းတပင္စက္မႈဇုန္ဆို စီမံကိန္းကာလ(၉)ႏွစ္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္မွာ စက္မႈဇုန္(၂၉)ခုနဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုရွိၿပီး ဒါဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ႔ စက္မႈဇုန္ေတြရဲ႕ (၅၃)ရာခိုင္ႏႈန္းပမာဏ ျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးကိုေတာ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၁)ရက္ကေန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ (၈)ႏွစ္အတြင္း၀င္ေရာက္ထားတဲ႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္းက အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၂)ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိခဲ႔ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို၀င္ေရာက္တဲ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ တစ္၀က္ေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။   

 

 

Related News