အာဆင္နယ္အသင္းအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ဆန္းခ်က္ဇ္ႏွင့္ အိုေဇးလ္တို႔အတြက္ တစ္ႏွစ္လုပ္ခလစာအျဖစ္ ႏွစ္ဦးေပါင္းသန္း (၃၀) ေပးေခ်မည္ဟူသည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္အသစ္ အား ထပ္မံကမ္းလွမ္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆန္းခ်က္ဇ္အတြက္ တစ္ပတ္လုပ္ခလစာအျဖစ္ ေပါင္ (၂၇၅၀၀၀)၊ အိုေဇးလ္ အတြက္ တစ္ပတ္လုပ္ခလစာ (၂၈၀၀၀၀) ျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ (၂) ႏွစ္သက္တမ္းတိုးရန္ ကမ္းလွမ္းသြား မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးစလံုး၏ လတ္တေလာစာခ်ဳပ္သက္တမ္းမွာ လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ အသင္းအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္အသစ္အား အလ်င္အျမန္ေဖာ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အိုေဇးလ္ အတြက္ ၄င္း၏ကိုယ္စားလွယ္က တစ္ပတ္လွ်င္ လုပ္ခလစာကို ေပါင္ (၃၅၀၀၀၀) အထိ ေတာင္းဆိုမႈျပဳထားေသာ္လည္း အသင္းဘက္က ေပါင္ (၂၈၀၀၀၀) ျဖင့္သာ ကမ္းလွမ္းရန္စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆန္းခ်က္ဇ္အတြက္လည္း အေစာပိုင္းက တစ္ပတ္လုပ္ခလစာကို ေပါင္ (၃၀၀၀၀၀) ျဖင့္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတြင္မူ ေပါင္ (၂၇၅၀၀၀) ျဖင့္သာ ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လန္ဒန္လူေနမႈပံုစံကို ႏွစ္သက္သည့္ ဆန္းခ်က္ဇ္အတြက္ ယခုအေျခအေန အရ ယခင္လစာႏႈန္းထားထက္လည္း မ်ားစြာျမင့္မားသည့္ လစာရရွိမည္ျဖစ္ရာ ကမ္းလွမ္းခ်က္အား လက္ခံရန္ ေသခ်ာ သေလာက္ရွိသည္ဟု အာဆင္နယ္အသင္းဘက္မွ ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း မန္စီးတီးႏွင့္ ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္တို႔ဘက္က လည္း ဆန္းခ်က္ဇ္အား ေခၚယူရန္အတြက္ အသဲအသန္ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ 

 

 

 

 

Related News