အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိုလံပစ္ေကာ္မတီနွင့္ ျမန္မာနို္င္ငံအိုလံပစ္ေကာ္မတီတို႕ပူးေပါင္းက်င္းပတဲ႔ အိုလံပစ္ေသြး စည္းညီညြတ္ေရး၊ အမိ်ဳးသားအဆင့္အားကစားစီမံခန္႔ခဲြမူသင္တန္းကို ဇြန္လ(၁၁)ရက္ မနက္(၈)နာရီအခ်ိန္က  ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ က်ိဳက္ကၠဆံကြင္းမွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီအခမ္းအနားကိုေတာ့ ျမန္မာနုိင္ငံအိုလံပစ္ေကာ္မတီ ၊ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္လြင္က သင္တန္းဖြင့္ရျခင္းအေၾကာင္းကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီသင္တန္းကိုတစ္နွွစ္မွာ(၃)ၾကိမ္ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ျပိီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းက်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အမိ်ဳးသားအဆင့္အားကစားစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းကိုေတာ့ တို္င္းေဒသၾက္ီးနွင့္ ျပည္နယ္အသီးသိီီးမွာရွိတဲ႕ နည္းျပ ဆရာနဲ႔ဆရာမမ်ား(သိုု႕မဟုတ္) အားကစားမွဴး(နည္းစနစ္မွဴးမ်ား) ျပည္နယ္တစ္ခုမွာရွိတဲ့ သင္တန္းသူ(၁)ဦး လာေရာက္တက္ေရာက္နိုင္တယ္လို႔သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒၤီသင္တန္းကိုေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္က သင္တန္းသား ၊ သင္တန္းသူ အေယာက္(၄၀)ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။အမိ်ဳးသားအဆင့္အားကစားစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းကို ဇြန္လ(၁၁)ရက္ကေန (၁၅)ရက္အထိက်ိဳကၠဆံကြင္း မွာသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News