ျမန္မာႏိုင္ငံကအိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ Asean University Games ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ျမန္မာ့စစ္တုရင္ အားကစားအဖြဲ႔ဟာ ေအာင္ဆန္းကြင္းမွာ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔မွစတင္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ Asean University Games ၿပဳိင္ပြဲဟာ ဒီဇင္ဘာလ(၁၀)ရက္ကေန (၁၉)ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပမွာျဖစ္ျပီး၊ အားကစာနည္း(၁၇)မ်ိဳးန႔ဲက်င္းပျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ရွင္ျမန္မာအသင္းဟာ ဒီျပိဳင္ပြဲမွာ အားကစားနည္း(၁၇)မ်ိဳးစလံုးမွာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွာျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာစစ္တုရင္အားကစားအဖြဲ႔ကေတာ့ ဒီျပိဳင္ပြဲမွာေအာင္ျမင္မႈၾကီးၾကီးမားမားရဖုိ႕ေမွ်ာ္လင့္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီAsean University Games ျပိဳင္ပြဲမွာ စစ္တုရင္အားကစားအဖြဲ႕ကို အမ်ိဳးသား(၅)ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး(၅)ဦး စုစုေပါင္း(၁၀)ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သြားမွာျဖစ္ျပီး၊ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သြားမယ့္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြကို ေတာ့ ဧျပီလ(၆)ရက္မွ (၁၁)ရက္ထိျပဳလုပ္ ခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္နဲ႔ေကာလိပ္ေက်ာင္းေပါင္းစံု စစ္တုရင္ျပိဳင္ပြဲမွ ေရြးခ်ယ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အာဆီယံတကၠသိုလ္မ်ား အားကစားျပိဳင္ပြဲက အာဆီယံတကၠသိုလ္ေတြၾကား (၁၉)ၾကိမ္ေျမာက္ က်င္းပတဲ့အားကစားပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပထမဆံုးအၾကိမ္ လက္ခံက်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၈ Asean University Games ၿပဳိင္ပြဲမွာေတာ့ ျမွားပစ္၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ၾကက္ေတာင္၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ စစ္တုရင္၊ ေဘးလံုး၊ ေဂါက္သီး၊ ကရာေတးဒို၊ ပီတန္း၊ ေရးကူး၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ျခင္းလံုး၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ဗိုဗီနမ္၊ ေလွေလွာ္(Rowing)၊ ေလွေလွာ္(TBR)၊ ၀ူးရွဴး၊ တင္းနစ္ စတဲ့အားကားစား(၁၇)မ်ိဳးပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News