ဇူလူိင္လမွာက်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ အာဆၤီယံေက်ာင္းသား အားကစားျပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ စာပြဲတင္တင္းနစ္အတြက္ပဏမလူေရြးခ်ယ္ကို့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ျမန္မာနိုင္ငံံစားပြဲတင္တင္းနစ္အဖြဲြ႔ခ်ဳပ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အာဆီယံေက်ာင္းသားအားကစားျပိဳင္ပြဲအတြက္ကို ေမလ(၁၆)ရက္ကယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ SchoolGamesျပိဳင္ ပြဲမွာ အမ်ိဳးသားအေယာက္(၃၀)နဲ႔ အမိ်ဳးသမီး(၂၅)ေယာက္ ထဲကမွ ပဏမကစားသမားမ်ားက္ိုျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲအတြက္ပဏမလူေရြးခ်ယ္မူကိုေတာ့ အေျခခံပညာေရးမွေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားနွင့္ အားကစားနွင့္ကာယသိပၸံ(ရန္ကုန္) ၊ (မႏၱေလး)တို႕မွာရွိတဲ့ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအားကစားသမားေတြကိုေတာ့ ဇြန္လ(၁၅)ရက္ကစတင္ စခန္္းသြင္းေလ့က်င့္ ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အာဆီယံေက်ာင္းသားအားကစားျပိဳင္ပဲြ အတြက္္ျပိဳင္ပြဲ အမိ်ဳးအစားေတြ႕ကေတာ့အမိ်ဳးသား အမိ်ဳးသမီးအသင္းလိုက္ ျပိဳင္ပဲြ ၊ အမ်ိဳးသား အမိ်ဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲ ၊ အမိ်ဳးသား အမိ်ဳးသမီးနွစ္ေယာက္တြဲျပိဳင္ပြဲ  ၊ အမိ်ဳးသား အမိ်ဳးသမီးနွစ္ေယာက္တြဲျပိဳင္ပြဲ စုစုေပါင္းကစားနည္း (၇)မိ်ဳးနဲ႕ယွဥ္ျပိဳင္ရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

အာဆီယံေက်ာင္းသားအားကစားျပိဳင္ပဲြ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ထိုင္း ၊ စင္ကာပူ ၊ လာအို ၊ မေလးရွား ၊ အင္ဒိုနီးရွား ၊ ကမာၻဒီးယား ၊ အေရွ႕(တီေမာ) ၊ ဘရူးနိုင္း ၊ ဗီယမ္နမ္ ၊ ဖီလစ္ပိုင္နိုင္ငံ အာဆီယံနို္င္ငံ(၁၁)နို္င္ငံတို႕ပါ၀င္မွာျဖစ္တယ္လိုလည္းသိရပါတယ္။  ဒီျပိဳင္ပဲြကိုသြားေရာက္ယွဥ္ ျပိဳင္ဖို႕အတြက္ အသက္ကန္႕သတ္ခ်က္အေနနဲ႕  အသက္(၁၂)နွစ္ကေန႕ အသက္(၁၇)နွစ္အထိ ယွဥ္ျပိဳင္ တာလိုလည္းသိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News