ျမန္မာနိုင္ငံေသနတ္ပစ္အားကစားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ၾကီးမႈးျပီး ဇြန္လ(၂၈)ရက္ က ျမန္မာနိုင္ငံေသနတ္ပစ္အားကစားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ႔အခမ္းအနားကို အမ်ိဳးသားအားကစားရံု (၁)မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ 

အခုလိုေရြးခ်ယ္ျခင္းကို (၄)နွစ္တၾကိမ ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ျပီး ပထမအၾကိမ္ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ျမန္မာနိုင္ငံအိုလံပစ္ေကာ္မတီနဲ႔ က်န္းမာေရး နွင္႔အားကစား၀န္ၾကီးဌာန တို႔မွခ်မွတ္ထားတဲ့ မူ၀ါဒမ်ားနဲ႔အညီေဆာင္ရြက္ရန္၊ တမ်ိဳးသားလံုးက်န္းမာ ၾကံ႕ခိုင္ေစေရးကိုအေထာက္အကူျပဳနိုင္ေစရန္၊ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးေသနတ္ပစ္အားကစားနည္းဖြ႔ံျဖိဳး တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္နဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီးနွင္႔ျပည္နယ္ေသနတ္ပစ္ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားမွတဆင္႔ ကလပ္အသင္းမ်ားကို စနစ္တက် ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ရည္ရြယ္ျပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ေရြးခ်ယ္ပဲြကို (2018) ခုနွစ္ဇြန္လထဲမွာဘဲ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး  လ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ ျဖင္႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မွအေယာက္ (၇၀)ဦးတက္ေရာက္ခဲ႔ျပီး အေရြးခ်ယ္ခံမယ္႔သူ (၂၀)ဦး ထဲက ဥကၠဌ (၁)ဦး ၊ ဒုတိယဥကၠဌ(၁)ဦး ၊ အတြင္းေရးမႈး(၁)ဦး ၊  တဲြဖက္အတြင္းေရးမႈး(၂)ဦ း၊အမႈေဆာင္(၁၂)ဦး စုစုေပါင္း (၁၇)ဦးကို မဲစနစ္နဲ႔ေရြးခ်ယ္ျပီးခန္႔အပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုခန္႔အပ္ထားတဲ႔သူေတြအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ကိုလိုက္နာမႈမရိွပါက ေနာက္ထပ္ ျမန္မာနိုင္ငံေသနတ္ပစ္အား ကစားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အသစ္ေရြးခ်ယ္္ပဲြမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင္႔မရွိေတာ့ဘူးလို႔သိရပါတယ္။ ဒီေရြးခ်ယ္ပဲြမွာျမန္မာနိုင္ငံေသနတ္ပစ္အားကစားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးေကာ္မရွင္အဖဲြ႔နဲ႔ ၊ျမန္မာနိုင္ငံအားကစားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အလုပ္အမႈေဆာင္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးအဖဲြ႕မွ ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News