ဇူလိုင္လ(၁၉)ရက္ကေန (၂၇)ရက္ထိ မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ Asean School Games ကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အတြက္  ၾကက္ေတာင္အားကစားသမားေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိမွာ အျပီးသတ္ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ၿမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားၿပဳအၿဖစ္ Asean School Games မွာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ၾကက္ေတာင္အားကစားသမားမ်ားကို ေမလ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ႔တာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီကစားသမားမ်ားေတြထဲမွာ အေၿခခံပညာ ေက်ာင္းေတြက ကစားသမားေတြနဲ႔ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံက အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ကစားေတြ ပါ၀င္တာ ၿဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား(၆)ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး(၆)ဦး စုစုေပါင္းကစားသမား (၁၂)ဦး တို႔က သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။

Asean School Games ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ၾကက္ေတာင္အားကစားနည္းမွာေတာ့ ၿမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစား (၆)မ်ိဳးနဲ႔ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာ ၿဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ိဳးသား(၂)ေယာက္တြဲၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ိဳးသမီး(၂)ေယာက္တြဲၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီး(၂)ေယာက္တြဲၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးအသင္းလိုက္ ၿပိဳင္ပြဲစတဲ႔ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစားေတြမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ၿမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေတာင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အခုႏွစ္မွာျပဳလုပ္မယ့္ (၁၀)ၾကိမ္ေၿမာက္ Asean School Games ကို ဒုတိယအၿကိမ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာ ၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ၿမန္မာၾကက္ေတာင္အားကစားအဖြဲ႔ကေတာ့ ဇူလိုင္လ(၁၉)ရက္ေန႕မွာထြက္ခြာမယ္လို႔သိရပါတယ္။  

 

 

Related News