ျမန္မာနိုင္ငံဥာဏ္ရည္မမီ အားကစားအဖြဲ႕က ဦးစီးဖြင့္လွစ္တဲ႔ Games & Games Play Program နည္းျပသင္တန္းကို ၾသဂုတ္လ (၂၅)ရက္ မနက္ (၈)နာရီက ေျမာက္ဒဂံုမသန္စြမ္းအဖြဲ႔ခ်ဴပ္မွာ ဖြင္႔လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ႔ပါတယ္။ 
ျမန္မာနိုင္ငံဥာဏ္ရည္မမီအားကစားအဖြဲ႔ကို ၂၀၀၄ ခုနွစ္မွာစတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔တာျဖစ္ျပီး Games &  Games Play    Program နည္းျပသင္တန္းကို အခုတစ္ၾကိမ္မွ ပထမဆံုးစတင္ဖြင္႔လွစ္ေပးခဲ႔တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ဒီသင္တန္းမွာ သင္ၾကားေပးေနတဲ႔ ဆရာ ၊ ဆရာမမ်ားက ဥာဏ္ရည္မမီသူမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း၀ါသနာပါတဲ႔ အားကစားနည္းမ်ားအား က်ြမ္းက်င္စြာ စနစ္တက်ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးတတ္ေစရန္ ၊ ဥာဏ္ရည္မမွီသူမ်ားအားလံုး ကိုယ္ကာယၾကံ႕ခိုင္မႈ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အခုလို သင္တန္းကို ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။အခုသင္တန္းမွာ ဥာဏ္ရည္မမီွီသူမ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးေနတဲ႔ ဆရာ ၊ ဆရာမ (၃၀)ေက်ာ္က တက္ေရာက္သင္ၾကားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Games & Games Play Program သင္တန္းက အားကစား နဲ႔ပတ္သက္တာေတြကို  သင္ၾကားေပးတဲ႔သင္တန္းျဖစ္ျပီး ဥာဏ္ရည္မမီသူမ်ား ကစားလို႔ရမယ့္ အားကစား   နည္းအေျခခံမ်ားကို စနစ္တက်သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။Games & Games Play Program နည္းျပသင္တန္းကို ၾသဂုတ္လ (၂၅)ရက္ ကေန ၾသဂုတ္လ (၂၇)ရက္ထိ    ေျမာက္ဒဂံုမသန္စြမ္းအဖြဲ႔ခ်ဴပ္မွာ (၃)ရက္တိုင္တုိင္ သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News