ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဆားမေလာက္ေက်းရြာ အထက္ပိုင္းရပ္ကြက္မွာ ဇန္န၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက ကမ္းၿပိဳမႈ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကမ္းၿပိဳမႈေတြကို ယာယီကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ေရလႊဲ၊ ေရကာေတြ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကမ္းၿပိဳမႈမွာ အိမ္ေျခ (၁၅) လံုးနဲ႕ ဂိုေထာင္ (၁) လံုးပါ၀င္ထားၿပီး ကမ္းဆက္ၿပိဳႏုိင္တဲ့ အက္ေၾကာင္းေတြ ရွိေနေသးတာေၾကာင့္ အခုလို ယာယီ ေရလႊဲ၊ ေရကာေတြျပဳလုပ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေရလႊဲေရကာျပဳလုပ္တာကို တစ္ပတ္ေက်ာ္အခ်ိန္ယူရမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိၿပိဳက်ထား တဲ့ေနရာေတြနဲ႕ အက္ေၾကာင္းရွိေနရာေတြကို အဓိကျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အခုကမ္းၿပိဳမႈမွာ ပါ၀င္ထားတဲ့အိမ္ေတြအတြက္ ဆားမေလာက္ေက်းရြာက ေရႊဥေဒါင္းေက်ာင္း တုိက္မွာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ဖြင့္ေပးထားပါတယ္။ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာေတာ့ အိမ္ေထာင္စု (၁၁)စု ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရလႊဲ၊ ေရကာျပဳလုပ္ေနခ်ိန္မွာ အက္ေၾကာင္းနဲ႕ မလြတ္တဲ့ အိမ္ေျခ (၂၁) လံုးကို ထပ္ၿပီး ဖ်က္ရမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။     

Related News