ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ႕ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းတို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး၊ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာေနပါတယ္။ ဒီကေန႔ညေနအထိခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွာ ေနရာကြက္က်ားမုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္သာယာၿပီး က်န္တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္တုိ႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းပါမယ္။မန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လႈိင္းအသင့္တင့္ရွိပါမယ္။

ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔  မြန္ျပည္နယ္တုိ႔မွာ ေနရာကြက္က်ားမုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔အနီးတစ္၀ုိက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔အနီးတစ္၀ိုက္နဲ႕ မႏၲေလးၿမိဳ႕နဲ႔အနီးတစ္၀ုိက္တုိ႔အတြက္ ဒီကေန႔ညေနနအထိ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းပါမယ္။

 

 

Related News