ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း မာရသာ(Marrutha)  ဟာ ကုန္းတြင္းပိုင္းကို ၀င္ေရာက္ပ်က္ျပယ္သြားေသာ္လည္း မုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွာ ေနာက္(၇၂)နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈပိုလာႏိုင္တယ္လို႔ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေရးေပၚအေျခအေနစီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာနမွ ႏိုင္ငံတကာ မိုးေလ၀သ၀က္ဆိုဒ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္အာကာသ စူးစမ္းေလ့လာေရး ေအဂ်င္စီ၊ မိုးရြာသြန္းမႈအေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ေရး၀က္ဆိုဒ္၌ေလ့လာခ်က္အရ ေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသ မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္မ်ား မွာလည္း မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားျပားၿပီး ေရႀကီးေရလ်ံျခင္း၊ေျမၿပိဳျခင္းနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္နဲ႔ ျပည္သူမ်ားသိရွိလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာၿပီး အေရးေပၚ အခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားရဲ႕ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏိႈးေဆာ္ထားပါတယ္။ အကူအညီလုိအပ္ပါက လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ (၂၄)နာရီ ဖြင့္လွစ္ထားရွိတဲ့ ဃေူူ ဃနညအနမ ဖုန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ၀၆၇-၄၀၄၆၆၆ နဲ႕ ၀၆၇-၄၀၄၇၇၇ တုိ႕ကို အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္ႏုိင္ပါ ေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးႏိႈးေဆာ္ထားပါတယ္။ 

 

 

Related News