ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႔နယ္(၃၃)ၿမိဳ႕နယ္မွာ အမိႈက္ေတြကို အမိႈက္သိမ္းကားနဲ႔ အေခါက္ေရ(၁၄၀၀)ေက်ာ္ထိရွင္းလင္းၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ သိရပါတယ္။
 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနက မိုးမက်မီ ေရစီးေရလာေကာင္းဖို႔အတြက္ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ဧၿပီလပိုင္းမွ စတင္ၿပီး ဌာနေလးခုနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ခရိုင္အလိုက္ စုဖြဲ႔အင္အားေတြနဲ႔ ေခ်ာင္းႀကီး၊ ေျမာင္းႀကီးေတြမွာ အမိႈက္ေတြပိတ္ဆို႔မႈ မရွိေစဖုိ႔အတြက္ ဦးစားေပးရွင္းလင္းေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ဒီလုိရွင္းလင္းရာမွာ မိုးရြာသြန္းတဲ့အခါ ပိတ္ဆို႔ႏိုင္တဲ့ ပင္မေခ်ာင္းႀကီး ေျမာင္းႀကီးေတြမွာ ၿမိဳ႕နယ္ခရိုင္အလိုက္ စုဖြဲ႕ရွင္းလင္းေနၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနရဲ႕ လူအင္အား စက္သံုးဆီအမႈိက္သိမ္းယာဥ္ေတြနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စတင္ေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလမွာ ခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အမိႈက္ရွင္းလင္းေရးေတြ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခုလက္ရွိမွာေတာ့ တစ္ပတ္ကို သံုးရက္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News