စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသၾကီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ခ်င္းတြင္းၿမစ္ေရၿမင့္တက္မႈဟာ စိုးရိမ္ေရ အမွတ္အထက္ (၁၀၀)စင္တီမီတာ ေက်ာ္အထိၿမင့္တက္ေနၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈေပၚမူတည္ၿပီး ျမစ္ေရ အတက္အက်ရွိႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ကစတင္ ၿမစ္ေရတက္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္လ (၃)ရက္ေန႔မွာ ေတာ့ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရအမွတ္အထက္ ကို ေရာက္ရွိခဲ့ကာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စိုးရိမ္ေရ အမွတ္အထက္မွာပဲ ရွိေနေသးတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္မွာ လက္ရွိစိုးရိမ္ေရ အမွတ္ (၂၉၀၀)စင္တီမီတာကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး (၃၀၀၇) စင္တီမီတာကို ေရာက္ရွိေနၿပီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕ရွိခ်င္းတြင္းၿမစ္ကမ္းေဘး ရြာ(၄၇)ရြာကို ၿမစ္ေရ ၀င္ေရာက္မႈေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ျမစ္ေရက်ဆင္းႏႈန္းကေတာ့ ေႏွးေနၿပီး ဇူလုိင္(၁၃)ရက္မွာေတာ့ (၁၀)စင္တီမီတာေလာက္ က်ဆင္းႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီလုိၿမစ္ေရတက္မႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း (၄၅)ေက်ာင္းယာယီ ပိတ္ထားရၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း (၁)ခုဖြင့္လွစ္ထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရျမစ္တက္မႈဟာ ဇူလိုင္လ (၁၂)ရက္တုိင္းထြာခ်က္အရ ခႏ္ၱီးၿမိဳ႕ရဲ႕စိုးရိမ္ေရ အမွတ္အထက္ (၁၁၀) စင္တီမီတာခန္႔၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရအမွတ္အထက္ (၁၀၆) စင္တီမီတာခန္႔၊ေဖာင္းၿပင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ အထက္ (၈၈) စင္တီမီတာခန္႔၊ ေမာ္လုိက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရအမွတ္အထက္ (၁၇၆)စင္တီမီတာခန္႔၊ ကေလး၀ၿမိဳ႕ရဲ႕စိုးရိမ္ေရအမွတ္အထက္ (၁၁၇) စင္တီမီတာခန္႔၊မင္းကင္းၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရအမွတ္အထက္ (၁၁၉) စင္တီမီတာခန္႔၊မံုရြာၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ အထက္ (၄၇) စင္တီမီတာခန္္႔အထိၿမင့္တက္ေနတယ္လုိ႔ မိုးေလ၀သႏွင္႔ဇလေဗဒ ညြန္ႀကားမႈဦးစီးဌာနကသိရပါတယ္။

 

 

Related News