ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ့  ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို့မွာ  မုတ္သံုေလ အားအသင့္အတင့္မွ အားေကာင္းေနပါတယ္။ ဒီကေန့ညေနအထိခန့္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ေနရာကဲ်ကဲ်၊ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္၊  ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ကယားျပည္နယ္တို့မွာ ေနရာစိပ္စိပ္နွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္နွင့္မြန္ျပည္နယ္တို့မွာ ေနရာအနံွ့အျပား မိုးထစ္ခု်န္းရြာျပီး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီးေအာက္ပိုင္း၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို့တြင္ ေနရာကြက္၍ မိုးၾကီးနိုင္ပါတယ္။ 
 
ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္နဲ့ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို့မွာ တစ္ခါတရံ မိုးသက္ ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ျပီး၊ လိႈင္းအသင့္အတင့္မွ လိႈင္းၾကီးနိုင္ပါတယ္။ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္၊ ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလွ်င္ (၃၅)မိုင္အထိ တိုက္ခတ္နိုင္ပါတယ္။လိႈင္းအျမင့္မွာ ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ (၆)ေပမွ (၁၀)ေပခန့္ ရိွနိုင္ပါတယ္။ ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ ခန့္မွန္းခ်က္ကေတာ့  အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလဟာ  ျမန္မာနိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ ဆုတ္ခြာနိုင္ပါတယ္။ 
 
ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ အနီးတစ္၀ိုက္နဲ႔ မနၱေလးျမိဳ႕နဲ႔ အနီးတစ္၀ိုက္တို႔အတြက္ ဒီကေန့ညေနအထိ ခန့္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခု်န္းရြာပါမယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နဲ႔ အနီးတစ္၀ိုက္အတြက္ ဒီကေန့ညေနအထိ ခန့္မွန္းခ်က္ကေတာ့ မိုးတစ္ၾကိမ္၊ နွစ္ၾကိမ္ ထစ္ခု်န္းရြာပါမယ္။   
 

Related News