ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာေနၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ နဲ႕ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔ မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ဒီကေန႔ညေနအထိခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းမည္။ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးနဲ႕မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေနရာကြက္က်ား၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္း)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကယား ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေနရာစိပ္စိပ္ မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာပါမယ္။ 

 ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လႈိင္းအနည္းငယ္ ရွိပါမယ္။ လႈိင္းအျမင့္မွာ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလၽွာက္မွာ (၂)ေပမွ (၄)ေပခန္႔ ရွိႏိုင္ပါတယ္။  ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့  ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္း)မွာ  မိုးဆက္လက္႐ြာပါမယ္။ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔အနီးတစ္၀ိုက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔အနီးတစ္၀ုိက္နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕နဲ႔အနီးတစ္၀ိုက္တုိ႕ အတြက္ ဒီကေန႔ညေနအထိ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာပါမယ္။ 

 

 

Related News