(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ေဆာင္ရာသီကာလဟာ ေအးၿပီးစိုစြတ္တဲ့လာနီညာရာသီဥတုၿဖစ္ဖို႔ (၆၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းထိေသခ်ာမႈရွိေနၿပီး စက္တင္ဘာ (၁၁)ရက္မွာေတာ့ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုရွိ အာကာသႏွင့္အဏၰ၀ါအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ (NOAA) ကအားအနည္းငယ္ရွိတဲ့ လာနီညာၿဖစ္စဥ္ဟာတရား၀င္ ျဖစ္လာၿပီလို႔ေၾကၿငာလုိက္ပါတယ္။ 
 
ဒီလာနီညာရာသီဥတုဟာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အေစာပုိင္းကာလအထိ ၾကံဳေတြ႔ရဖို႔အလားအလာ ေတြၿဖစ္ေပၚ ေနတယ္လုိ႔  သိရပါတယ္။ လာနီညာၿဖစ္ေပၚလာခဲ့ေပမယ့္ အေမရိကန္ ၿပည္ေထာင္စုရွိ ရာသီဥတုထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ထုတ္ၿပန္ေပးေနတဲ့ IRI အဖြဲ႔အစည္းက(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ႏုိ၀င္ဘာ၊ဒီဇင္ဘာနဲ႔ ဇန္န၀ါရီလမ်ားအတြက္ မိုးရြာသြန္းႏုိင္မႈနဲ႔ အပူခ်ိန္ၿဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ခန္႔မွန္းရာမွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံေၿမာက္ပိုင္းနဲ႔ အလယ္ပိုင္းေဒသ ကခ်င္ၿပည္နယ္၊ ရွမ္းၿပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ခ်င္းၿပည္နယ္၊ မႏၱေလးတုိင္းေၿမာက္ပိုင္း၊မေကြးတိုင္းေၿမာက္ပိုင္းနဲ႔ တနသၤာရီတုိင္းတုိ႔မွာ မိုးရြာသြန္းမႈေလ်ာ့နည္းႏုိင္ၿပီး အေအးေပါ့ႏုိင္ေၾကာင္းခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ က်န္ေဒသေတြမွာေတာ့ ပံုမွန္အတုိင္းရွိႏုိင္တယ္လို႔ခန္႔မွန္းထား ပါတယ္။
 
ဒါ့ေၾကာင့္အရင္လာနီညာရာသီဥတုႏွစ္ေတြပံုစံလုိမဟုတ္ဘဲ ဆန္႔က်င္ဖက္သေဘာမ်ိဳးၿဖစ္ေပၚေန တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အားအနည္းငယ္သာရွိတဲ့ လာနီညာၿဖစ္စဥ္မ်ားဟာ ၿမန္မာႏုိင္ငံအေပၚအက်ိဳး သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းႏိုင္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။
 
အယ္နီညိဳ၊လာနီညာရာသီဥတုဟာ ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အေရွ႕ဖက္မွာရွိတဲ့ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမွာၿဖစ္ပြားတဲ့ ၿဖစ္စဥ္ၿဖစ္ၿပီး ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေရၿပင္မွာ အေနာက္ဖက္မွေရေႏြးမ်ားအေရွ႕ဖက္အထိ တုိး၀င္လႊမ္းမိုး သြားပါက အဲ့ဒီႏွစ္ကို အယ္နီညိဳလို႔ေခၚၿပီး ယင္းနဲ႔ဆန္႔က်င္ဖက္အၿဖစ္အေရွ႕ဖက္က ေရေအးေတြ အေနာက္ဖက္အထိ ေရာက္လာလႊမ္းမိုးသြားပါက လာနီညာႏွစ္လို႕ သတ္မွတ္ထားတာ ၿဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News